SE

Invigning av VHC

VHC knyter samman utbildning, forskning och klinisk verksamhet och är en av världens mest moderna anläggningar inom sitt omr?de. ?För djurens, miljöns och människans framtid? är parollen. Ett exempel p? det är det välutrustade och mycket avancerade Universitetsdjursjukhuset som togs i bruk strax innan sommaren och som ger service dygnet runt och ?ret runt för sällskapsdjur, hästar och lantbrukets djur.

Universitetsdjursjukhusdirektör Henrik Ericsson belyser i sitt tal UDS roll i det unika samlingscentrum för forskning, utbildning och djurv?rd i världsklass som VHC är.
? UDS fyller en rad viktiga funktioner. UDS är en förutsättning för att vi ska ha en högkvalitativ
veterinärutbildning och en stark klinisk patientnära forskningsverksamhet. Vi skapar samhällsnytta ävenutanför universitetet genom att vara remissinstans och källa till expertis. Vi har ett starkt kundfokus ochkan erbjuda djuren högkvalitativ v?rd med specialistkompetens som inom en rad omr?den tillhör den främsta i Europa.
Den andra verksamheten i VHC är fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap där Karin
Östensson är dekan.
? VHC rymmer fantastiska möjligheter när nu hela den Uppsala-baserade delen av VH-fakulteten f?r
samlas här tillsammans med djursjukhuset, säger Karin Östensson.
? Utbildning, forskning och djursjukv?rd under samma tak. Här samlas ocks? all kompetens och
infrastruktur som vi vill ska bli en nationell resurs även för andra forskare inom m?nga olika omr?den.
Med ?Lövsta forskningscentrum för lantbrukets djur? som invigdes 2012 och nu VHC har vi en
grundläggande modern infrastruktur som gör oss bättre rustade för att SLU:s VH-omr?de ska kunna ta det nationella ansvar vi har ? för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, fortsätter Karin Östensson.
Efter inledande tal av rektor Lisa Sennerby Forsse och därp? följande trumpetfanfar är det s? dags för
landsbygdsminister Eskil Erlandsson att avtäcka den mässingsplakett som kommer att placeras innanför entrén till minne av invigningen. Eskil Erlandsson gratulerar de studenter som f?r möjlighet att börja plugga i VHC. SLU har bidragit med mycket kunskap till det omgivande samhället genom ?ren och nu f?r universitetet ännu bättre förutsättningar för forskning och utbildning, avslutar Eskil Erlandsson.
Därefter g?r deltagarna en rundvandring i det 53 000 m? stora byggnadskomplexet.
Presskontakt: Göran Dalin
Tel: 0705-47 10 84
E-post: [email protected]

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.
UDS: UDS – där forskning, erfarenhet, spetskompetens och engagemang samverkar för att ge ditt djur den bästa tänkbara omv?rdnaden.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Alan Goddon   #EU   #Mads Nygaards   #Sverigechef Mads Nygaard