Internationellt samarbete till nytta för dalaföretag

Hur ska vi samarbeta p? bästa sätt i Europa för att utveckla möjligheterna för företag att bli framg?ngsrika? Hur kan vi p? bästa sätt stödja finansiering, affärsutveckling och internationalisering i sm? och medelstora företag? Och hur kommer detta dalaföretagen till del? Detta och mycket mer ska avhandlas när DIFASS-projektet har möte i Borlänge.
Under nästkommande vecka samlas ca 50 européer fr?n 17 länder i Dalarna där
Stiftelsen Teknikdalen är projektpartner och värd.
26 partners fr?n olika regioner i EU har under tre ?r arbetat tillsammans i projektet DIFASS ? ?Development of interregional financial assistance to SMEs and of non-grant instruments?. Stiftelsen Teknikdalen är partner i projektet som leds av Pannon Business Network i Ungern. DIFASS handlar om stöd för internationalisering samt om hur man kan öka tillg?ngen till finansiering för sm? och medelstora företag.
De partner som deltar i DIFASS utbyter erfarenheter mellan regionerna om hur man p? innovativa
sätt kan stödja affärsutveckling och internationalisering. M?let är bland annat att visa p? goda exempel i regionerna och underlätta överföring av dessa till andra regioner inom projektet. Till exempel utvärderas ett program gällande internationaliseringsstöd fr?n Spanien för att se om det är möjligt att implementera i Dalarna.
DIFASS- projektet har stöd fr?n INTERREG IVC programmet, som syftar till att stärka det regionala utvecklingsarbetet genom nätverkande och erfarenhetsutbyte. INTERREG IVC erbjuder finansiering för interregionala samarbeten i Europa.
Media är välkommen att träffa projektdeltagarna

Tid: Tisdag den 3 juni kl 13.05 ? 14.05
Plats:Quality Hotel Galaxen, Jussi Björlings väg 25, 784 32 Borlänge
Önskas mer information kontakta: Erika Hinz, 0243-24 64 02, Sture Ericsson, 0243-24 64 01 eller kommunikationsansvarig Ann-Louise Larsson 0243-24 64 05.

Stiftelsen Teknikdalen initierar, driver och deltar i regionala, nationella och internationella projekt samt underlättar för nya affärskoncept och innovationer fr?n idéstadium till marknaden. Samtliga aktiviteter som genomförs syftar till att generera ökad regional tillväxt och utveckling.

Stiftelsen Teknikdalen initierar, driver och medverkar i regionala, nationella och internationella projekt samt stödjer nya affärsidéer och innovationer som genererar ökad tillväxt och utveckling i hela Dalarna.
www.teknikdalen.seBifogade filer

Related posts

Top