SE

Internationella modekoncernen Kering belönade för sitt h?llbarhetsinitiativ

Med stöd av AFA Försäkring har forskare tagit fram nycklar till friska organisationer i kommuner och landsting. Resultaten fr?n forskningsprojektet Hälsa och framtid i offentlig förvaltning, Hoff, vägleder dem som vill arbeta förebyggande och minska sjukskrivningar.
Tack vare ett forskningsbidrag 2009 p? sex miljoner kronor fr?n AFA Försäkring har forskare vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet kunnat ta fram nyckelfaktorerna för friska organisationer i kommuner och landsting. Det viktigaste för l?ga sjuktal visade sig vara:
? Närvarande ledarskap med personlig ?terkoppling till medarbetarna,
? fortbildning och kompetensutveckling,
? möjlighet att framföra idéer och kritik,
? möjlighet att byta arbetsuppgifter,
? prioritering av arbetsuppgifter när arbetsbelastningen är hög samt,
? systematiskt arbetsmiljöarbete.
Friskfaktorerna ger en tydlig fingervisning om hur man kan arbeta för hälsa.
? Det är inte en slump att vi f?r en frisk och välfungerande organisation. Det finns vissa nycklar som man kan använda, säger Eva Ving?rd, professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet och ansvarig forskare bakom studien.
AFA Försäkring har tagit fram en populärvetenskaplig skrift om Hoffprojektet, med goda exempel fr?n organisationer som arbetat enligt friskfaktorerna som forskarna upptäckt. Du kan beställa skriften “Fr?n risk till frisk ? om friskfaktorer i kommuner och landsting” genom att ringa v?rt kundcenter 0771-880099 eller klicka här.
Mer information:
Charlotte Jorlén, Forskningskommunikatör AFA Försäkring, 08-696 64398, [email protected]
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. V?ra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av v?r verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy