INDISKA och ledande svenska företag fortsätter partnerskap för h?llbar utveckling

Idag träffas n?gra av Sveriges ledande företag, däribland familjeföretaget INDISKA, och Sida för att ta nästa steg i det svenska utvecklingssamarbetet. Genom partnerskapet för global h?llbar utveckling ska vi tillsammans bidra till att driva h?llbarhetsfr?gor globalt genom att visa p? näringslivets erfarenheter, behov och möjligheter till problemlösande.
För ett ?r sedan bildades nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD) d? företagsledare fr?n tjugo av Sveriges ledande företag antog en gemensam deklaration för h?llbar utveckling. Tillsammans har dessa företag en omsättning motsvarande halva Sveriges BNP och med det i ryggen har nya breda samarbeten skapats för att hitta lösningar p? flera av de globala utmaningarna.

? H?llbart företagande har varit viktigt i hela INDISKA:s historia. Nätverket, som Sida tog initiativ till, har inneburit, och kommer att innebära m?nga nya insikter där vi medlemsföretag kan lära av varandra. Att dela med sig och f? ny kunskap leder till att antalet h?llbara lösningar ökar, säger Sofie Gunolf, VD, INDISKA.
Samtidigt som nya tillväxtmarknader uppst?r ?terst?r m?nga hinder för en h?llbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Sverige har en unik tradition av nära samarbete mellan staten, näringslivet och det civila samhället och nu antar nätverket ledarskap för att gemensamt bidra till innovativa och l?ngsiktigt h?llbara lösningar
När företagsledarna idag ?ter träffas p? Sida kommer de presentera vägen fram?t med insatser inom omr?den som:
? Smartare resursanvändning och minskad miljöp?verkan
? Förbättrade arbetsvillkor hos leverantörer
? Förbättrad lagstiftning och arbetsrätt
? Antikorruptionsarbete
? Yrkesutbildning

Nätverket kommer ocks? att arbeta för att aktivt bidra till Sveriges arbete med de nya globala utvecklingsm?len.
? Tillsammans kan vi ?stadkomma mycket mer. Ett annat framg?ngsrikt projekt, där vi tillsammans med Stockholm International Water Institute och tv? branschkollegor fokuserar p? vatten, energi och kemikalier, visar ocks? p? vikten av samarbete. Vi är konkurrenter p? butiksgolvet men när det gäller arbetet för sociala fr?gor, etik och miljö m?ste vi samarbeta, säger Sofie Gunolf, VD, INDISKA.
Medlemmarna i nätverket är: Axel Johnson AB, Boliden AB, Elekta AB, Ericsson AB, Företagarna AB, H&M Hennes & Mauritz AB, ICA Gruppen AB, IKEA, Indiska Magasinet AB, Investor AB, Löfbergs Lila AB, Ratos AB, Sandvik AB, Scania AB, SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB, SKF Svenska Kullagerfabriken AB, SPP Liv Fondförsäkring AB, Stockholm Environment Institute (SEI), Stockholm Resilience Center (SRC), Stockholm International Water Institute (SIWI), Swedfund AB, Systembolaget AB, Tele2 AB, Tetra Laval Group, Unilever, Volvo Group.
Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD) är ett nätverk som best?r av ett tjugotal ledande företag med svensk koppling, som tillsammans med Sida arbetar för en h?llbar global utveckling och minskad fattigdom i världen. Den 13 maj 2013 antogs en deklaration där nätverket enades om fyra omr?den som vi gemensamt skall arbeta inom; minskad miljöp?verkan, att skapa jobb med anständiga villkor, att bekämpa korruption, samt mer övergripande integrera h?llbarhet i kärnverksamhet och affärsmodeller. Inom ramen för nätverket utbyter företagen och Sida erfarenheter samtidigt som nya projekt föds och drivs igenom. För mer information om v?rt arbete och vilka företag som medverkar i nätverket, besök www.sida.se/swedishleadership

INDISKA är en svensk familjeägd butikskedja etablerad 1901 som säljer en unik mix av mode och inredning med en egen stil. Allt designat i Stockholm av människor som älskar Indien. INDISKA har idag 97 butiker i Sverige, Norge, Finland och Island samt en Shop Online.

Related posts

Top