IMAP r?dgivare till EssK? Metallindustri d? de förvärvas av Per Vannesjö Industri

Ekenäs Mekaniska AB i Ekenässjön och EssK? Metallindustri AB i Landeryd har g?tt samman i en gemensam koncern genom att Ekenäs Mekaniskas moderbolag Per Vannesjö Industri AB förvärvat EssK?. Bolagen omsatte 2013 tillsammans ca 300 MSEK med ca 160 medarbetare. Inriktningen för bägge bolagen är att vara komponentleverantör till främst tunga lastbilar, men även andra kunder inom omr?den som värmeväxlare och aluminiumprofiler. Inom lastbilsomr?det är Ekenäs Mekaniskas specialitet bockade rör och EssK?s specialitet är djupdragna pl?tdetaljer.
?Genom samarbete med Ekenäs Mekaniska f?r vi tillg?ng till en bredare kundbas?, säger EssK?s tidigare ägare Lennart Morin.
Patrick Strömberg, VD för Ekenäs Mekaniska, kommenterar att ?Vi f?r gemensamt en mer balanserad kundmix, och vi kommer att kunna dra nytta av varandra i b?de säljarbete och erfarenhetsutbyte inom produktionen.?
Per Vannesjö, VD för Per Vannesjö industri AB framh?ller att ?Bägge bolagen är välskötta och kompletterar varandra väl. Jag ser fram emot att samarbetet inom koncernen kommer att ytterligare stärka bägge bolagen.?
EssK? Metallindustri AB är en underleverantör till framför allt tung fordonsindustri med tonvikt p? djupdragna pl?tdetaljer. Företaget är certifierat enligt ISO/TS 16949 och ISO 14001. Företaget omsatte 2013 151 MSEK med 55 medarbetare.
Ekenäs Mekaniska AB är specialiserade p? tillverkning av komponenter baserade p? rör och profiler i st?l, rostfritt, aluminium och koppar. Kunderna är baserade i sektorerna Automotive och Industri inom applikationer som motorer, chassin, värmepumpar, ramar, möbler, handtag, husvagnar och m?nga fler. Företaget omsatte 2013 153 MSEK med 103 medarbetare.
Per Vannesjö Industri AB är en industrikoncern med dotterbolagen Ekenäs Mekaniska AB och EssK? Metallindustri AB, samt intressebolagen Amymone AB och AnVa Industries AB som bägge ocks? är industrikoncerner. Total omsättning för dessa tre koncerner är ca 1,5 miljarder kr och antal anställda ca 900.
IMAP var säljarnas r?dgivare genom hela transaktionsprocessen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Michael Holmgren, IMAP, 0705-210 278

IMAP i Sverige arbetar med att initiera och genomföra företagsöverl?telser och fusioner av bolag p? den nordiska marknaden. Vi arbetar i en internationell miljö där en av parterna, säljare/köpare, ofta är en utländsk aktör. M?lgruppen är välskötta bolag med en omsättning p? 50 – 1 000 MSEK. V?ra klienter är privata och publika företag s?väl som Private Equitybolag, institutioner och finansiella investerare. Vi har kontor i Gnosjö, Göteborg, Halmstad och Stockholm.
Internationellt är IMAP en av världens ledande finansiella och strategiska r?dgivare vid ägarförändringar i medelstora företag. IMAP har över 500 medarbetare fördelat p? över 50 kontor i 30 länder runt om i världen. I Norden är IMAP det ledande r?dgivningsföretaget inom segmentet medelstora företag.
Bifogade filer

Related posts

Top