Finans

Ikke gj?r denne BSU-feilen

Mange sparer ukritisk p? BSU-kontoen sin. Men dersom du ikke har nok inntekt kaster du bort fradraget.

Flere enn noen gang satte i fjor inn penger p? BSU-kontoen sin. Det viser tall fra Finansbarometeret som TNS Gallup har utf?rt for Finans Norge. Men det er ikke alle som b?r spare i BSU ? selv om de har penger til ? gj?re det.
BSU-grense
– Har du mindre enn 60.980 kroner i inntekt b?r du tenke deg om minst en gang f?r du setter inn 25.000 kroner p? BSU-kontoen din, sier Joachim Johannessen, advokatfullmektig i Skattebetalerforeningen.
Grunnen er at du ikke f?r brukt hele BSU-fradraget f?r du har passert grensen p? 60.980 kroner. I verste fall kan man tenke seg en situasjon der du tjener mindre enn fribel?pet p? 39.950 kroner, men likevel setter maksbel?pet p? 25.000 kroner inn p? BSU-kontoen i ?r.
– BSU-fradraget trekkes rett fra skatten som er betalt, og dersom du ikke har betalt skatt i det hele tatt har du i praksis tapt 5.000 kroner i skattefradrag. Selv om pengene st?r p? en konto med gode betingelser, og du sparer til et godt form?l, er det rett og slett dumt ? misbruke BSU-kontoen p? denne m?ten, sier Johannessen.
Advarer mot ? avslutte BSU-konto
F?r valget i 2013 var dagens regjeringspartier, og samarbeidspartiene, skj?nt enige om at BSU-ordningen m?tte forbedres kraftig. Det kom en bedring allerede ved statsbudsjettet for 2014, men Skattebetalerforeningen forventer at maksgrensene blir hevet ytterligere enten i ?r eller til neste ?r.
– Det vil derfor v?re klokt ? vente med ? avslutte BSU-sparingen, selv om du har kj?pt bolig. Tar du ut penger fra kontoen avslutter du ogs? hele BSU-sparingen, og du kan ikke opprette en ny BSU-konto etter at den f?rste er avsluttet, sier Johannessen.

Fakta om Boligsparing for ungdom (BSU)
BSU-ordningen gir fradrag i skatt med maks 20 prosent av innbetalt bel?p, maksimalt 25.000 kroner per ?r. Det betyr at du kan f? et skattefradrag p? 5.000 kroner.
For ? f? rett til fradrag m? det ?rlige sparebel?pet st? inne over et ?rsskifte. De pengene som er satt inn det ?ret man avslutter kontoen f?r man ikke fradrag for.
Du m? v?re 33 ?r eller yngre for ? opprette BSU-konto. Kontoen kan bare lyde p? en person, og du kan bare ha en BSU-konto av gangen.
Du kan betale inn penger til og med det ?ret du fyller 33 ?r. Innbetalt sparebel?p kan ikke overstige 25.000 kroner. Samlet innbetalt sparebel?p p? kontoen kan ikke overstige 200.000 kroner i 2013.
Det kan ikke innbetales nye sparebel?p etter at skattyter har anvendt sparemidler eller brutt kontrakten.
Fradrag i skatten gis med 20 prosent av innbetalt sparebel?p i inntekts?ret, men skattefradraget er begrenset til ?rets inntektsskatt og trygdeavgift.
Ogs? sparing i annen E?S-stat gir BSU-fradrag under forutsetning av dokumentasjon fra skatteyter.
Kilde: www.skatt.no

Skattebetalerforeningen ble stiftet i 1952, er partipolitisk n?ytral, og har hjulpet og veiledet en lang rekke skattytere i 60 ?r. Vi har om lag 16.000 medlemmer – s? vel privatpersoner som n?ringsdrivende og bedrifter.
Bes?k v?re hjemmesider p? www.skatt.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Billedtekst Adm   #Filip Gahnstr   #Storsenter Den   #TV