SE

Hur oljebolagen räddar världen

De stora oljebolagen har ända fr?n början varit ledande inom marknadsföring. Genom oljekriser och ökad globalisering har de skickligt förändrat sina budskap för att idag framst? som rena miljöhjältarna.
Pamela Vang, adjunkt vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, samt doktorand vid forskarskolan Spr?k och kultur vid Linköpings universitet, har följt oljeindustrins historia och analyserat de tryckta annonser som bolagen producerat under de senaste drygt hundra ?ren. Hennes avhandling visar hur oljebolagen anpassat sina reklambudskap till r?dande sociopolitiska förh?llanden.
? Oljebolagens annonser b?de speglar och leder samhället samtidigt. De har varit experter p? att följa trenderna och grunda sig i opinion och samhällstendenser.
Pamela Vang ser tre faser i oljeindustrins utveckling. Under den första tiden s?gs olja som frälsningen och lösningen p? alla problem. Oljan blev ett medel för människan att kontrollera naturen. Olja kunde användas i allt fr?n belysning, till smink, till transporter. I den andra fasen började nackdelarna ge sig till känna. Konsekvenserna av petroleumprodukterna och produktion och transport av olja p? miljön presenterade sig och behövde bemötas. I den tredje fasen tvingades oljebolagen in i en form av image-restaurering genom att visa p? vilka sätt de tar ansvar för sin verksamhet.
? Men genom historien, världskrig, oljekriser och miljökatastrofer, lyckas oljebolagen oftast framställa sig som oförtröttliga hjältar med det allmännas bästa för ögonen. Inte n?gonstans skymtar det faktum att det handlar om en affärsdrivande verksamhet igenom.
Bolagens publika kriser hanteras p? olika sätt. När Shell fick kritik för sitt agerande i Nigeria, vigde de en hel reklamkampanj ?t att försöka bemöta kritiken. När BP orsakade en oljekatastrof i Mexikanska gulfen 2010 d? en oljeplattform exploderade och sjönk och orsakade stor skada p? havs- och djurlivsmiljöerna, blev det i stället inledningsvis helt tyst.
? De var tysta och kraftsamlade under en l?ng period. I Europa s?gs BP överhuvudtaget inte till i reklamsammanhang förrän de sponsrade London Olympics, säger Pamela Vang.
Överhuvudtaget handlar oljebolagens annonser i dag väldigt lite om olja och istället om bolagens miljöengagemang, sociala engagemang och kultursatsningar. ?
BP ordnar till exempel en stor konsttävling varje ?r och stödjer utställningar p? olika museer, och Shell h?ller i en klassisk konsertserie varje ?r och sponsrar olika skol- och ungdomsprojekt, n?got alla oljebolag gör för övrigt. De riktar sin kommunikation mot samhällsuppbyggande verksamheter.
Ett annat grepp är att oljebolagen nu omdefinierar sig själva och kallar sig energibolag som gör stora satsningar p? förnybar energi.
? De är noga med att p?peka att de investerar i vätgas, biomassa, solenergi och vindkraft, säger Pamela Vang.
Pamela Vang disputerar den 5 juni med avhandlingen “Good guys: A Cultural Semiotic Study of the Print Advertising of the Oil Industry (1900 – 2000)? vid Linköpings universitet.
Kontakt: Pamela Vang, 013-28 18 64, [email protected]
De stora oljebolagen har ända fr?n början varit ledande inom marknadsföring. Genom oljekriser och ökad globalisering har de skickligt förändrat sina budskap för att idag framst? som rena miljöhjältarna.
Pamela Vang, adjunkt vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, samt doktorand vid forskarskolan Spr?k och kultur vid Linköpings universitet, har följt oljeindustrins historia och analyserat de tryckta annonser som bolagen producerat under de senaste drygt hundra ?ren. Hennes avhandling visar hur oljebolagen anpassat sina reklambudskap till r?dande sociopolitiska förh?llanden.
? Oljebolagens annonser b?de speglar och leder samhället samtidigt. De har varit experter p? att följa trenderna och grunda sig i opinion och samhällstendenser.
Pamela Vang ser tre faser i oljeindustrins utveckling. Under den första tiden s?gs olja som frälsningen och lösningen p? alla problem. Oljan blev ett medel för människan att kontrollera naturen. Olja kunde användas i allt fr?n belysning, till smink, till transporter. I den andra fasen började nackdelarna ge sig till känna. Konsekvenserna av petroleumprodukterna och produktion och transport av olja p? miljön presenterade sig och behövde bemötas. I den tredje fasen tvingades oljebolagen in i en form av image-restaurering genom att visa p? vilka sätt de tar ansvar för sin verksamhet.
? Men genom historien, världskrig, oljekriser och miljökatastrofer, lyckas oljebolagen oftast framställa sig som oförtröttliga hjältar med det allmännas bästa för ögonen. Inte n?gonstans skymtar det faktum att det handlar om en affärsdrivande verksamhet igenom.
Bolagens publika kriser hanteras p? olika sätt. När Shell fick kritik för sitt agerande i Nigeria, vigde de en hel reklamkampanj ?t att försöka bemöta kritiken. När BP orsakade en oljekatastrof i Mexikanska gulfen 2010 d? en oljeplattform exploderade och sjönk och orsakade stor skada p? havs- och djurlivsmiljöerna, blev det i stället inledningsvis helt tyst.
? De var tysta och kraftsamlade under en l?ng period. I Europa s?gs BP överhuvudtaget inte till i reklamsammanhang förrän de sponsrade London Olympics, säger Pamela Vang.
Överhuvudtaget handlar oljebolagens annonser i dag väldigt lite om olja och istället om bolagens miljöengagemang, sociala engagemang och kultursatsningar.
?BP ordnar till exempel en stor konsttävling varje ?r och stödjer utställningar p? olika museer, och Shell h?ller i en klassisk konsertserie varje ?r och sponsrar olika skol- och ungdomsprojekt, n?got alla oljebolag gör för övrigt. De riktar sin kommunikation mot samhällsuppbyggande verksamheter.
Ett annat grepp är att oljebolagen nu omdefinierar sig själva och kallar sig energibolag som gör stora satsningar p? förnybar energi.
? De är noga med att p?peka att de investerar i vätgas, biomassa, solenergi och vindkraft, säger Pamela Vang.
Pamela Vang disputerar den 5 juni med avhandlingen “Good guys: A Cultural Semiotic Study of the Print Advertising of the Oil Industry (1900 – 2000)? vid Linköpings universitet.
http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:718139
Kontakt: Pamela Vang, 013-28 18 64, [email protected]

Vill du ha mer nyheter fr?n Linköpings universitet? V?rt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats p? webben under den g?ngna veckan. Prenumerera här!

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Kerstin Lindell   #Kronprinsessan Victoria   #Om Bona Bona   #World Trade Day