Hur innovationer blir business

Processen hur lysande ideér ser ut fr?n innovation till affär kommer
att visas i forskarnas projekt. Foto: iStock

Lule? tekniska universitet kommer att under tre ?r driva ett strategisk viktigt forskningsprojekt som ska kartlägga olika aspekter av processen fr?n innovation till affär. De viktigaste teknologiska innovationerna kommer att studeras och cirka 3000 företag ing?r i studien. I projektet deltar tre internationella toppforskare inom omr?det.
– Det är viktigt att kartlägga hur en s?dan process kan fungera optimalt för att Sverige ska kunna bibeh?lla och helst stärka sin konkurrenskraft mot andra liknande länder, säger Joakim Wincent professor i entreprenörskap och innovation vid Lule? tekniska universitet.
Projektet kommer att ha ett nationellt och internationellt fokus men även med ett öga p? under vilka villkor entreprenörer i Norrbotten arbetar. Tre internationella forskare blir samarbetspartners, däribland en av Nordamerikas främsta inom entreprenörskap, professor Dean A. Shephard fr?n Indiana University i USA.
Experimentellt projekt
Forskningsprojekt inom sociala vetenskaper brukar vanligtvis genomföras med stöd av intervjuer och en undersökande studie. Det här projektet har ett nytt och mer ambitiöst angreppssätt. Forskarna vid Lule? tekniska universitet vill skapa en experimentell situation där man försöker ?titta in? i det teknologiska landskapet i specifika branscher för att se hur slagkraftig innovation leder till nya affärer.
Topp-patent som är de mest citerade inom snabbt framväxande teknologier under de senaste fem ?ren ska studeras, vem som st?r bakom och hur m?nga som är helt nya satsningar. Den basinformation man f?r fram ger möjlighet att identifiera en redan etablerad teknologi och genom en rad specifika fr?gor till entreprenörerna se hur man försökt bygga n?got nytt med den som grund.
– Det kommer att ge oss insikter om hur de egentligen arbetar kring detta för att uppn? ett högre resultat, högre vikt. Grovt sett s? är det vad det här projektet kommer att handla om, säger Vinit Parida biträdande professor i entreprenörskap och innovation.

För mer information om projektet kontakta;
Vinit Parida, biträdande professor
Lule? tekniska universitet
Tel: 0920-492469
[email protected]

Läs mer om forskningsprojektet p?
http://www.ltu.se

Related posts

Top