Hundar populärare än katter

Om du m?ste välja, föredrar du d? katt eller hund? I Sverige anser sig fler personer vara hundmänniskor än kattmänniskor. 58 procent föredrar hund medan 42 procent väljer katt visar en undersökning* fr?n Folksam. Undersökningen visar ocks? att hundens popularitet ökar ju äldre vi blir.
I undersökningen har 2 154 personer f?tt fr?gan om de föredrar katter eller hundar, och närmare sex av tio svarar att de generellt sett föredrar hundar framför katter.
? Fr?gan om ?katt eller hund? engagerar och de flesta har en rätt klar bild av vilken kategori de tillhör. Och även om man självklart kan tycka om b?de katt och hund lika mycket, s? är det inte s? m?nga av v?ra kunder som har b?de katt och hund som husdjur. De flesta väljer antingen eller, säger Jan Lindblom, marknadschef Djur, Folksam.
Folksams undersökning visar ocks? att män i högre grad än kvinnor föredrar hund. 60 procent av männen väljer hund framför katt, medan en n?got lägre andel av kvinnorna, 55 procent, föredrar hund.
Skillnaden i valet mellan katt eller hund blir större ju högre upp i ?ldern man kommer. Ju äldre de tillfr?gade personerna är, i desto högre grad föredrar de hund. I ?ldersgruppen 14-34 ?r är det jämnt lopp mellan hund och katt, 50 procent vardera. Bland 35-55-?ringar väljer 58 procent hund, och i gruppen 56-79 ?r är det hela 63 procent som föredrar hund.
En viss skillnad märks ocks? beroende p? utbildningsgrad. L?gutbildade föredrar oftare hundar än högutbildade, 65 respektive 56 procent.
? Oavsett vilket husdjur ditt hjärta klappar för, s? är det viktigt att se till att skydda din fyrfota vän med en bra försäkring. D? kan du känna dig trygg att din hund eller katt ska f? rätt v?rd om den skadar sig eller blir sjuk, säger Jan Lindblom.
* TNS-Sifo genomförde p? uppdrag av Folksam 2 154 intervjuer den 21-23 maj 2014. De svarande var i ?ldern 18-79 ?r och totalresultatet har vägts utifr?n kön, ?lder och region s? att det är representativt för riket.
För ytterligare information :
Jan Lindblom, marknadschef Djur, Folksam, telefon 0708-31 65 15
Lotta Örtnäs, pressekreterare Folksam, telefon 0708-31 67 66

Om Folksam Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. V?r vision är att människor ska känna sig trygga i en h?llbar värld. Läs mer p? www.folksam.se

Bifogade filer

Related posts

Top