SE

HSB Bospar ? lanserar bättre villkor och smidigare hantering

Mellanskog och LRF Konsult har idag tecknat en avsiktsförklaring/Letter of intent ang?ende partnerskap för att erbjuda sammanh?llna lösningar för skogliga, ekonomiska och juridiska fr?gor.
Syftet är att erbjuda alla skogsägare inom Mellanskogs verksamhetsomr?de tydligt paketerade skogliga, ekonomiska och juridiska tjänster som spar tid och underlättar skogsägandet.
Skogsägarna och skogsägandet i Sverige genomg?r för närvarande en snabb och genomgripande förändring. Stora arealer skog st?r inför generationsväxling och den generation som tillträder bor allt oftare i urbana miljöer. Allt färre skogsägare har skogsbruk som sin huvudsakliga inkomstkälla utan intäkterna kommer ofta fr?n annat förvärvsarbete. Mellanskog och LRF Konsult gör bedömningen att behovet av service och tjänster som gör det enkelt att vara skogsägare därför ökar.
? Vi är väldigt glada att inleda detta samarbete med landets ledande aktör, säger Mellanskogs vd Sture Karlsson. Avsiktsförklaringen är ett viktigt steg för att utveckla v?ra tjänster s? att det är enkelt att vara skogsägare oavsett var man bor och hur mycket tid man kan lägga p? sitt skogsbruk.
? Vi ser Mellanskog med sina 32 000 medlemmar som en stark och naturlig partner i att kunna erbjuda moderna helhetslösningar för skogsägare inom omr?det. Tillsammans kan vi tillföra ett stort värde, där LRF Konsult st?r för specialiserade r?dgivningstjänster inom Ekonomi, Juridik och Fastighetsförmedling. Inte minst är det viktigt för de medlemmar som st?r inför ett generationsskifte, säger LRF Konsults vd Katarina Hedström Klarin
Ytterligare information lämnas av:
Sture Karlsson, vd Skogsägarna Mellanskog ek för, tfn 010-482 80 01
Katarina Hedström Klarin, vd LRF Konsult, tfn 08- 787 53 60
V?r affärsidé är att aktivt hjälpa v?ra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att v?r affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!

Similar Posts