SE

Hovrättens dom – nio personer f?r fängelse för ekobrott

Cefour har informerats om att AktieTorget har utformat bifogat utkast till anmälan till AktieTorgets Disciplinkommitté och f?tt möjlighet att yttra oss över utkastet.
Fr?gorna som behandlas är i stor utsträckning hänförliga till l?nelöftet (fr?n Capillum) och företrädesemissionens genomförande och informationsgivningen kring denna. Slutligen har man synpunkter p? f d styrelseordförandens agerade p? ?rsstämman nyligen.
Det kan konstateras att Cefour inte delar Aktietorgets beskrivning av vad som hänt och kommer inom tv? veckor och senast den 9 maj att själva tillskriva Aktietorgets Disciplinkommitté med redovisning av Cefours version av händelserna.
För ytterligare information kontakta;
Gert Westergren, Tel: 070-555 77 99

Cefours affärsidé är att sälja och distribuera vin som tappats p? attraktiva, praktiska och drickfärdiga eng?ngsglas av ?tervinningsbar plast. Sedan produktionsstarten 2010 har Cefour utvecklat en avancerad och unik produktionsteknik, där företaget äger hela processen i tillverkningen. Detta innebär att vi själva köper in viner och r?material för tillverkning av produkterna ? och helt i egen regi ? framställer hela förpackningen samt tappar och försluter glasen.
www.cefourwine.com
Bifogade filer

Similar Posts