SE

Högsta säkerhet för ny rättspsykiatri i Vadstena

Vadstenas rättspsykiatriska klinik, för v?rd av psykiskt störda lagöverträdare, uppfyller inte dagens krav p? v?rdmiljö och säkerhet. NCC bygger en ny klinik som blir landets modernaste och f?r högsta säkerhetsklass. Östergötland landstings order är värd drygt 190 MSEK.
Dagens rättspsykiatriska regionklinik byggdes p? 1950-talet och v?rdar psykiskt störda lagöverträdare fr?n framförallt Östergötland, Jönköping och Kalmar län. Nu är de 60 ?r gamla lokalerna nedslitna och omoderna.
? Femtiotalets v?rdmiljö är inte den vi vill ha idag. Nu bygger vi s? att patienterna kan leva ett s? normalt liv som möjligt i en hemlik och samtidigt säker miljö. B?de patienter och personal har deltagit i delar av planeringen. Med nya byggnader kan vi ocks? öka säkerheten till högsta säkerhetsklass, vilket krävs för den typ av v?rd vi bedriver här, säger verksamhetschef Jan Cederborg.
Kliniken i Vadstena blir större än idag med fler v?rdplatser, b?de fasta och tillfälliga. Totalt f?r den 90 platser mot dagens dryga 70 samt lokaler för sysselsättning, utbildning, friskv?rd och gymnastik, vilket saknas idag. En annan nyhet är att i stort sett alla v?rdrum f?r egen toalett och dusch. Kliniken är en av landets fem regionkliniker, som bedriver högspecialiserad rättspsykiatrisk v?rd och den sista av dem att moderniseras.
? NCC ansvarar för att bygga ett ?tätt hus?, vilket här innebär extremt höga säkerhetskrav vad gäller stomme, tak, ytterväggar, fönster och dörrar. Arbetet sker i flera etapper där den gamla kliniken successivt rivs när patienterna efter hand flyttar över till de färdiga delarna i de nya husen. Därför gör vi v?r sista insats sommaren 2018, säger affärschef Joakim Sternander, NCC.
Istället för separata g?rdar för utevistelse som idag blir det större och mindre gröna innerg?rdar för uteaktivitet innanför de tv? v?ningar höga byggnaderna. Kliniken byggs p? samma plats som den nuvarande, men arkitekturen ligger ännu mer i linje med omgivande kloster- och slottsmiljö.
Även personalutrymmena för de cirka 180 personer som jobbar här blir större med konferens- och möteslokaler. Byggnaderna rymmer även lokaler och kontor för förvaltningsdomstolen.
NCC bygger totalt 23 000 kvadratmeter. Arbetet har startat och avslutas i augusti 2018.
Husens interiörer, som innerväggar, dörrar och inredning, byggs i en kommande upphandling.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joakim Sternander, affärschef, NCC Construction, Sweden. Telefon 013-24 64 58 eller 070-294 64 58
Lena Fridholm, kommunikationsansvarig Öst, NCC Construction, Sweden. Telefon 036-30 16 08 eller 070-360 37 16
NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller [email protected]
Samtliga NCCs pressmeddelanden finns p? www.ncc.se/press . NCC i Sverige best?r av affärsomr?dena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2013 hade NCC AB en omsättning p? 58 Mdr SEK och cirka 18 500 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade ?r 2012 en omsättning p? drygt 57 Mdr SEK och 18 000 anställda.
NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation. NCC utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur.
NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, s?som kross och asfalt, samt svarar för beläggning, drift och underh?ll av vägar.
NCC:s huvudsakliga verksamhet bedrivs i Norden. I Baltikum bygger NCC bostäder och hus. I Tyskland och S:t Petersburg bygger NCC främst bostäder. NCC:s vision är att vara det ledande företaget i utvecklingen av framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation.
Bifogade filer

Similar Posts