H&M och Swedfund inleder samarbete kring textilproduktion i Etiopien

H&M och Swedfund inleder ett samarbete i Etiopien med syfte att bidra till uppbyggandet av en ansvarsfull textilindustri med hög social och miljömässig standard.
I samarbetet kommer H&M att bidra med kunskap om textilmarknaden, h?llbarhet och köp av produkter fr?n de leverantörer som Swedfund investerar i. Swedfund bidrar med kunskap om marknaden samt expansionsinvesteringar hos dessa leverantörer. Det handlar ocks? om att b?da parter ska ställa krav p? en h?llbar produktion och jobba med uppföljning av faktorer s?som vattenanvändning och löner. Samarbetet startar under hösten 2014.
? Vi ser samarbetet som en möjlighet att tidigt engagera oss i Etiopiens växande textilindustri och att bidra till fler arbetstillfällen. Vi har sedan m?nga ?r tillbaka arbetat i befintliga tillverkningsländer med att etablera en hög standard när det gäller arbetsvillkor och miljö. Dessa lärdomar finns med när vi nu har etablerat samarbete med etiopiska leverantörer, säger Karl-Johan Persson VD p? H&M.
Att bygga upp en inhemsk industri är viktigt för att kunna skapa fler arbetstillfällen i Etiopien. Genom att investera i ett lands produktion kan förädlingsvärdet av textilindustrin stanna kvar i landet i en större utsträckning.
? Genom detta unika partnerskap med H&M vill vi bidra till att utveckla textilindustrin i Etiopien och därigenom skapa fler jobb med goda arbetsvillkor som lyfter människor ur fattigdom, särskilt kvinnor, säger Anna Ryott VD p? Swedfund.
Genom Swedfunds ägarroll i investeringar, H&M:s avtal om köp av produkter och respektive parts kompetens, kan en stark och h?llbar textilindustri utvecklas som kan verka och överleva p? marknaden av egen kraft och p? h?llbara villkor.
För mer information, vänligen kontakta:
Swedfunds pressekreterare, [email protected], 070-968 71 10
H&M:s pressavdelning, [email protected], 08-796 53 00
Om Swedfund
Swedfund, som ägs av svenska staten, erbjuder riskkapital, kompetens och ekonomiskt stöd för investeringar i tillväxtmarknaderna i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. V?rt uppdrag är att minska fattigdomen genom h?llbart företagande, som bidrar till ekonomisk och miljömässig och social utveckling. Sedan 1979 har Swedfund varit en aktiv, ansvarsfull och l?ngsiktig investerare i mer än 230 företag. www.swedfund.se
Följ gärna v?r blogg: swedfundfrankly.se

Top