Forsikring

Historisk godt ?r for KLP

KLP kan vise til gode resultater for 2013 med god avkastning, lave kostnader og stor tilflytting av nye kunder. For femte ?r p? rad har KLP den beste verdijusterte avkastningen av selskapene som konkurrerer i det offentlige tjenestepensjonsmarkedet.
Verdijustert og bokf?rt avkastning i 2013 endte p? henholdsvis 6,7 og 6,4 prosent. Aksjer, eiendom og hold-til-forfall obligasjoner var de viktigste bidragsyterne til den gode avkastningen.
– For ansatte i offentlig sektor og v?re kunder er det viktig ? vise at vi tar godt vare p? pensjonsmidlene gjennom ? levere gode resultater, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.
Forventet levealder i befolkningen ?ker. Det inneb?rer at pensjonene skal utbetales over lengre tid og medf?rer behov for ? styrke premiereserven. Alle forsikringsselskapene vil derfor benytte en stor andel av overskuddet til ? styrke reservene.
– Det er veldig gledelig ? kunne konstatere at vi har s? gode resultater i 2013 at vi gj?r oss ferdig med ? styrke v?r premiereserve for ? m?te den positive utviklingen som ligger i at folk lever stadig lenger, sier Thornes.
KLP benytter sine gode resultater innen offentlig tjenestepensjon til ? styrke premiereserven med 4,5 milliarder kroner fordi folk lever lenger, mens 5,9 milliarder kroner overf?res til kundenes premiefond.
100.000 nye medlemmer
I 2013 flyttet 14 kommuner og 5 bedrifter med til sammen over 6 milliarder kroner i premiereserve til KLP. Storebrand og DNB Livsforsikring har varslet at de trekker seg ut av markedet for offentlig tjenestepensjon. Det inneb?rer at 78 kommuner og 440 virksomheter med til sammen 60 milliarder kroner i premiereserver, m? skifte pensjonsleverand?r. Dette f?rer til stor flytteaktivitet, og KLP vil i l?pet av 2014 motta 48 kommuner som nye kunder. I tillegg er det hittil inng?tt avtale med 48 bedrifter med offentlig tjenestepensjon.
Samlet gir dette en vekst p? over 20 milliarder kroner i premiereserver og 100.000 nye pensjonsberettigede medlemmer.
KLP forventer stor tilflytting av nye kunder ogs? neste ?r.
– KLP m?ter den endrede markedssituasjonen med fortsatt fokus p? verdiskaping gjennom god avkastning, lave kostnader og god service, sier Thornes.
God soliditet
KLP har en god soliditet. Ved utgangen av 2013 hadde KLP en total soliditetskapital p? 46,5 milliarder kroner som tilsvarer 16,1 prosent av forsikringsfond med rentegaranti. Soliditetskapitalen ?kte med 2,4 milliarder kroner i 2013.
KLP-konsernet hadde ved utgangen av 2013 en forvaltningskapital p? 369,8 milliarder kroner, mens livselskapet hadde en forvaltningskapital p? 339,6 milliarder kroner.
KLP viser for ?vrig til selskapets kvartalsrapport for fjerde kvartal p? www.klp.no
N?kkeltall etter 4Q-2013
Bokf?rt kapitalavkastning 6,4 prosent
Verdijustert kapitalavkastning 6,7 prosent
Premieinntekter (mrd kr) 30,9
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (mrd kr) 11,9
Forvaltningskapital KLP Konsern (mrd kr) 369,8
Kapitaldekning 10,3 prosent
Solvensmargin 228,8 prosent
For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Sverre Thornes 97 74 40 07
Konserndirekt?r ?konomi og finans Aage Schaanning 90 52 43 12
Kommunikasjonsdirekt?r Ole Jacob Frich 90 91 55 23
Direkt?r Finans Per Victor Nordan 92 03 55 00
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 375 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #India   #National Stock Exchange   #Tata Group   #TCS