Norway

Helsetrygdkort

Norway - front Norway - back Norway - back Pensjonist bakside Pensjonist bakside Vanlig bakside Vanlig bakside
Europeisk helsetrygdkort [ord.helsetrygdkort] Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til ? f? dekket utgifter til n?dvendig medisinsk behandling n?r du oppholder deg midlertidig i

Europeisk helsetrygdkort

[ord.helsetrygdkort] Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til ? f? dekket utgifter til n?dvendig medisinsk behandling n?r du oppholder deg midlertidig i et annet E?S-land eller Sveits. Du har rett til behandling p? samme vilk?r som oppholdslandets borgere. Dersom du har midlertidig personnummer (D-nummer), kan du ikke bestille helsetrygdkort p? denne siden. Da m? du ringe Helsetrygdkorttelefonen p? (00 47) 33 51 22 80.

Pr?veeksemplar av et europeisk helsetrydkort fra ?sterrike (baksiden).
Pr?veeksemplar av et fransk helsetrygdkort

Europeisk helsetrygdkort (European Health Insurance Card eller EHIC) gir individer som er dekket av et deltagende lands folketrygd-system rett til, ved midlertidig opphold i en annet deltagende land, ? motta medisinsk behandling p? samme vilk?r som landets egne borgere. Hensikten med ordningen er ? gj?re det mulig for individer ? f? medisinsk behandling grunnet sykdom eller ulykke uten ? m?tte returnere til hjemlandet ved opphold i annet deltagende land.

Ordningen dekker kun behandling som normalt dekkes av det nasjonale trydgesystem. Det er heller ikke mulig ? opps?ke et annet deltagende land i eneste hensikt ? f? medisinsk behandling. Behandling som det er forsvarlig ? utsette til vedkommende er tilbake i hjemlandet dekkes heller ikke. Da ordningen ikke dekker hjemreise, vil det i mange tilfeller fortsatt v?re behov for reiseforsikring.

Reisende b?r ved reiser innenfor deltagende land medbringe sitt helsetrydkort, et plastkort i normal kredittkortst?rrelse.

Kortet ble faset inn fra 1. juni 2004 og ble eneste gyldige dokument fra 1. januar 2006. Kortet erstattet f?lgende tidligere skjema:

E110 ? For internasjonale transportarbeidere
E111 ? For turister
E119 ? For arbeidsl?se
E128 ? For studenter og arbeidere i et annet medlemsland.

Europeiske helsetrydkort tilbys kostnadsfritt til alle deltagende lands innbyggere.
Deltagende land

Ordningen med Europeisk helsetrygdkort er etablert innenfor E?S og Sveits.

Belgia
Bulgaria
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Hellas
Irland
Island
Italia
Kypros

Latvia
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Malta
Nederland
Norge
Polen
Portugal
Romania
Slovakia

Slovenia
Spania
Storbritannia (inkludert Gibraltar)
Sveits
Sverige
Tsjekkia
Tyskland
Ungarn
?sterrike

De britiske kanal?yene og Isle of Man er ikke med i ordningen.
Eksterne lenker

HELFO ? Helse?konomiforvaltningen om ordningen:

http://www.helfo.no/privatperson/europeisk-helsetrygdkort/Sider/default.aspx

https://tjenester.nav.no/helsetrygdkort/forside.do

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi