Finans

Hele verden handler p? nett

Det ble i fjor globalt handlet varer og tjenester p? nettet for 889 milliarder euro, eller for 6640 milliarder norske kroner. Til sammenlikning er det

Det ble i fjor globalt handlet varer og tjenester p? nettet for 889 milliarder euro, eller for 6640 milliarder norske kroner. Til sammenlikning er det norske oljefondet p? ?bare? 4200 milliarder kroner.
? Vi taler alts? om bel?psst?rrelser som bare de f?rreste har begrep om. Alt peker i retning av en fortsatt kraftig vekst i e-handelen. Det er for eksempel ventet at europeiske netthandlere vil doble sin omsetning i fram til 2016, sier Gerhard Anthun., daglig leder i norske e-handleres bransjeorganisasjon Distansehandel Norge.
Det er Ecommerce Europe, der Distansehandel Norge er norsk medlem, som har utarbeidet omsetningstallene og beregnet framtidig vekst.
E-handelen i Europa er n? verdens st?rste e-handelsmarked.
Fra 2011 til 2012 ?kte e-handelen i Europa med 19 prosent. H?yest omsetning er det i Storbritannia, Tyskland og Frankrike der netthandelsbedriftene i fjor omsatte for henholdsvis 96, 50 og 45 milliarder euro.
St?rst vekst var det i ?st- og S?r-Europa, der omsetningen i fjor ?kte med henholdsvis 33 og 29 prosent. I Sentral-Europa ?kte omsetningen med vel 20 prosent, mens veksten i Nord-Europa (Norden og Baltikum) og i Vest-Europa var henholdsvis om lag 17 og 16 prosent.

Distansehandel Norge er bransjeorganisasjon for E-handlere i Norge, og har etablert og styrer godkjenningsordningen Trygg E-handel. Organisasjonen er bransjens taler?r og forbrukernes garantist for seri?s og kundevennlig handel.
Med distansehandel menes alle handelsformer der kj?per og selger ikke m?tes fysisk. Organisasjonen ble etablert som Norsk Postordreforening i 1983.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy