Har banker och försäkringsbolag ett större ansvar än andra företag?

? Finansbranschens roll i samhället diskuteras i Almedalen

Finansbranschen har en betydande roll i samhället och p?verkar i mycket större utsträckning samhällsutvecklingen än m?nga andra branscher.
Ett exempel är hur den europeiska finanskrisen slagit mot människor runt om i Europa. Stabila och ansvarstagande banker och försäkringsbolag är med andra ord en viktig förutsättning för ett välfungerande samhällssystem.
Men innebär detta ocks? att banker och försäkringsbolag har ett större samhällsansvar än andra företag? Kan man ställa högre krav p? finansföretag när det gäller h?llbarhet och socialt ansvar? G?r det att förena höga avkastningskrav med socialt ansvarstagande och samhällsansvar?
FTF – facket för försäkring och finans och Finansförbundet bjuder in till ett seminarium där finansbranschens roll i samhället diskuteras.
Medverkande i seminariepanelen:
Richard Josefsson, vd Länsförsäkringar Bank
Sarah McPhee, vd McPhee
Helena Mueller, h?llbarhetsexpert p? KPMG
Peter Norman, finansmarknadsminister
Moderator: Unn Edberg, chefredaktör p? tidningen Finansliv

Tid: onsdag 2 juli kl 16.00-18.30
Plats: TCO-parken, Länsstyrelsens trädg?rd, Strandgatan 1, Almedalen
Efter seminariet finns möjlighet att intervjua Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius och FTFs ordförande Anders Johansson.

Föranmälan krävs och m?ste göras före 1 juli till n?gon av presskontakterna nedan.
Presskontakter:
FTF: Annis Prhat, mobil: 070-240 95 96, e-post: [email protected]
Finansförbundet:
Mari Ternbo, mobil: 070-413 03 63, e-post :[email protected]

Följ oss p? FB och twitter: #finansmingel, #hallbarfinans

Vi ses p? Gotland! Varmt välkomna!
Med vänliga hälsningar
FTF och Finansförbundet

FTF ? facket för försäkring och finans är det största fackförbundet inom försäkringsbranschen.med drygt 13 000 medlemmar som jobbar inom försäkringsbolag, banker som ägs av försäkringsbolag och hos försäkringsförmedlare
Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank och finans. Vi organiserar alla som arbetar inom finansbranschen oavsett utbildningsbakgrund eller befattning.

Top