SE

Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik

Branschen information och kommunikation krossar andra branscher i sin attityd till ny teknik. Hela 67,6 procent företag är helt positiva till ny teknik medan näst mest positiva bransch är utbildning.
Nära dubbelt s? stort intresse för ny teknik inom informations- och kommunikationsbranschen
Att branschen information och kommunikation är mest intresserad av ny teknik är ingen överraskning. Men att nästan dubbelt s? m?nga företag är helt positiva till ny teknik än övriga branscher är ögonbrynshöjande.
Jordbruk och byggverksamhet minst intresserade av ny teknik
Inom branscherna jordbruk och byggverksamhet hittar vi de som är minst intresserade av ny teknik med 23,1 respektive 24,1 procent företag som är helt positiva till ny teknik.
Stabilitet och trygghet kontra modernt och högpresterande
En implikation för IT-företag som säljer lösningar är att anpassa sina lösningar efter branschen. Företag som inte är s? intresserade av ny teknik är oftast mer intresserade av stabilitet och trygghet medan företag som är intresserade av ny teknik föredrar moderna och högpresterande lösningar.
Resultat för samtliga branscher
Tabell 1 inneh?ller resultat fr?n samtliga branscher, med antal företag i procent som är helt positiva till ny teknik vilket innebär att de svarat ?5? p? en skala mellan 1-5 om hur intresserade de är av ny teknik. Beslutsfattare p? företag har svarat p? fr?gan.
branschhelt positiva (%)
Jordbruk, skogsbruk, fiske23,1
Tillverkning 24,6
El, gas, värme28,6
Vatten, avlopp31,1
Byggverksamhet 24,1
Fordon, handel och reperation31,6
Transport26,9
Hotell, restaurang33,8
Information, kommunikation67,6
Finans, försäkring34,4
Fastighetsverksamhet 33,1
Juridik, ekonomi36,8
Uthyrning, fastighetsservice29,5
Offentlig förvaltning32,7
Utbildning38,4
V?rd, omsorg30,6
Kultur, nöje, fritid33,3
Serviceverksamhet 30,3

Tabell 1. Antal företag (i procent) inom respektive bransch som är helt positiva till ny teknik.
S? gjordes undersökningen
Custice har via telefon intervjuat 18812 beslutsfattare p? svenska företag om hur positiva de är till ny teknik. Beslutsfattarna har f?tt svarsalternativen 1 till 5 där 1 är ?inte alls? och 5 är ?mycket intresserade. Vi har därefter valt ut de som svarat alternativ 5, ?mycket intresserade?, för att f? fram gruppen som är ?helt positiva? till ny teknik.
Branscherna är sedan uppdelade enligt SNI 2007. Alla branscher som haft mer än 100 svar är med i undersökningen.

Custice är en analysleverantör som hjälper sina kunder med att hitta rakare vägar till ökad lönsamhet genom statistisk mjukvara och undersökningar. V?r tjänst #fakta riktar sig till branscherna dokumenthantering, säkerhet, inredning, vending, telekom, it och fastighet. Databasen #fakta inneh?ller över 184.000 företag, med djuplodande intervjuer. Tjänsten erbjuds som säljstöd för att exempelvis hitta nya kunder, analysera sin position och bedöma kundnöjdhet.
Besök v?r hemsida för mer information: http://www.custice.se

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy