SE

Handelshögskolan lanserar diplomatutbildning med Sciences Po i Paris

Handelshögskolan i Stockholm har slutit avtal om ett double degree-samarbete med Sciences Po i Paris, en av världens främsta högskolor inom internationella relationer. Ambitionen är att skapa en topputbildning för den som är intresserad av en framtid inom diplomati, internationella organisationer, och annan samhällsrelaterad verksamhet.
Programsamarbetet ger dubbla masterexamina, en i ekonomi fr?n Handelshögskolan och en i internationella relationer fr?n Sciences Po.
? Samarbetet med Sciences Po är ett viktigt steg mot att ännu tydligare etablera Handelshögskolan som en internationell högskola med ambitionen att utbilda ledare som kan forma och p?verka morgondagens samhälle, säger Lars Stranneg?rd, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm.
Det tv??riga programsamarbetet är öppet för sökande fr?n hela världen och kommer att kunna välkomna upp till ett tiotal studenter med början hösten 2015. Flera programkombinationer är möjliga och blivande studenter m?ste uppfylla antagnings- och programkrav för de sökta programmen vid b?da skolorna. Första ?ret tillbringas p? Sciences Po i Paris för studier i internationella relationer och andra ?ret p? Handelshögskolan i Stockholm för studier i företagsekonomi och nationalekonomi. Efter avslutade studier f?r studenterna en masterexamen fr?n vardera skola.
Sciences Po har sedan tidigare ett f?tal liknande programsamarbeten med framst?ende skolor som Columbia University, London School of Economics, Bocconi University och University of St Gallen.
Som stöd i utformningen av programsamarbetet har Handelshögskolan haft en referensgrupp best?ende av Inga-Britt Ahlenius (f.d. undergeneralsekreterare FN), Frank Belfrage (kabinettsekreterare UD), Erik Belfrage (ordförande Svenskt Näringslivs Internationella R?d) och Trita Parsi (ordförande National Iranian-American Council, Washington DC), som bidragit i egenskap av att vara alumner fr?n Handelshögskolan i Stockholm.
För mer information, vänligen kontakta:
Lars Stranneg?rd, rektor Handelshögskolan i Stockholm
E-post: [email protected]
Tel: 08-736 90 11
Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är en av de ledande handelshögskolorna i Europa. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland och Ryssland och erbjuder kandidat, master- och MBA-program, liksom forskarutbildning och executive education. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom omr?den som national-, finansiell- och företagsekonomi. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System), som garanterar att undervisning s?väl som forskning h?ller högsta internationella klass, och är ocks? Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education).

Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm . Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Austrian Airlines   #Conchita Wurst   #Pride Park   #Stockholm Pride