Forsikring

Halverer honoraret for Storebrand Global Verdi

Halverer honoraret for Storebrand Global Verdi
06-05-2014 16:00 Storebrand Storebrand halverer det ?rlige forvaltningshonoraret for aksjefondet Storebrand Global Verdi fra 1,5 til 0,75 prosent. Fondet toppet avkastningslisten for globale fond i 2013. ? Med dette ?nsker vi ? gj?re fondet tilgjengelig for flere fondssparere, sier Liza Jonson, leder for Fond i Storebrand.

Storebrand halverer det ?rlige forvaltningshonoraret for aksjefondet Storebrand Global Verdi fra 1,5 til 0,75 prosent. Fondet toppet avkastningslisten for globale fond i 2013. ? Med dette ?nsker vi ? gj?re fondet tilgjengelig for flere fondssparere, sier Liza Jonson, leder for Fond i Storebrand.

Med en avkastning p? 47,9 prosent i 2013, og en meravkastning p? 9,8 prosentpoeng, toppet Storebrand Global Verdi avkastningslisten til Oslo B?rs for globale, norskregistrerte aksjefond. Siste fem ?r kan fondet vise til en ?rlig gjennomsnittlig avkastning p? 15,9 prosent (tall pr 30.4.2014), og en ?rlig gjennomsnittlig meravkastning p? 2,1 prosentpoeng i forhold til referanseindeksen MSCI World. Fondet er ogs? ? finne blant de anbefalte fondene til Dine Penger.
? Ved ? halvere det ?rlige forvaltningshonoraret til 0,75 prosent, tror vi at fondet blir aktuelt for en langt st?rre kundegruppe, sier Liza Jonson, leder for Fond i Storebrand.
Investerer i internasjonale verdiselskaper
Storebrand Global Verdi er et faktorfond som investerer i verdiselskaper globalt. Faktorbasert forvaltning tar sikte p? ? utnytte veldokumenterte kilder til forventet meravkastning. Blant de mest veldokumenterte finner vi st?rrelse, verdi, momentum og lav-volatilitet. Utvelgelsen av aksjer vil i stor grad v?re basert p? kvantitative data og egenutviklede matematiske modeller.
Verdiaksjer, ogs? kalt ?billige aksjer?, kjennetegnes gjerne av ? v?re lavt priset i forhold til fundamentale verdier. Eksempler kan v?re lav prising i forhold til bokf?rte verdier (P/B) eller lav prising i forhold til inntjening (P/E). N?r markedet innser at disse aksjene er underpriset, og kursen stiger, h?ster verdiinvestorer en h?yere avkastning enn markedet (verdipremie).

Tydelig fondstilbud
? I tillegg til faktorfond, tilbyr vi aktive aksje- og rentefond, samt rimelige indeksfond. Vi tilbyr ogs? de aktive Delphi-fondene. Alle fondene er underlagt Storebrands standard for b?rekraftige investeringer, sier Liza Jonson.
Storebrand jobber aktivt med ? tilpasse fondstilbudet, slik at det lever opp til v?rt ?nske om kun ? tilby enkle og tydelige fond, som gir verdi for pengene og som er b?rekraftige. Les mer om arbeidet i en tidligere pressemelding.
Her kan du lese mer om Storebrand Global Verdi.

A to już wiesz?  En perfekt assistent i arbeidet, studiene og p? fritiden

Bildet: Liza Jonson er leder for Fond i Storebrand Asset Management, som er det nye navnet p? de to sammensl?tte selskapene Storebrand Kapitalforvaltning AS og Storebrand Fondene AS.

Om Storebrand
Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.
Som kunde i Storebrand kan du v?re helt trygg p? at dine spare- og pensjonspenger ikke investeres i selskaper som medvirker til brudd p? menneskerettigheter, grov korrupsjon, klima og milj?skade og produksjon av kontroversielle v?pen.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy