H?llbart arbetsliv – AFA Försäkring i Almedalen 2014

Vilka förändringar behövs i socialförsäkringar och avtalsförsäkringar för ett längre och mer h?llbart arbetsliv? Hur ska framtidens arbetsmiljö utformas? Detta diskuteras i ett av AFA Försäkrings seminarier under ?rets Almedalsvecka. I ett annat seminarium diskuteras vilka faktorer som p?verkar rörlighet och h?llbarhet för chefer i kommunala förvaltningar.
H?llbart arbetsliv ? hur jobba längre?
Det talas ofta om att vi kommer att behöva arbeta allt längre upp i ?ldrarna. Men för att det ska bli möjligt m?ste arbetslivet förändras. Flexibiliteten m?ste öka. Vilka förändringar behövs i socialförsäkringar och avtalsförsäkringar för ett längre och mer h?llbart arbetsliv?
Det m?ste till exempel bli lättare att byta karriär. Det skiljer mycket mellan olika yrkesgruppers möjlighet att fortsätta jobba högre upp i ?ldrarna. Vissa yrken är mer fysiskt krävande än andra. Hur kan arbetsmarknaden göra s?dan omställning möjlig?
Fr?gan om hur framtidens arbetsmiljö bör utformas för att möjliggöra ett längre arbetsliv för hela arbetsmarknaden är en av v?r tids stora utmaningar. Hur ser parterna p? arbetsmarknadens framtid? Vad säger forskarna? Välkommen till ett samtal om framtidens lösningar med professor Joakim Palme, docent Maria Albin och arbetsmarknadens parter.
Medverkande:
Torbjörn Johansson ? avtalssekreterare, LO
Christer ?gren – vice VD, Svenskt Näringsliv
Per ?kesson ? kommittésekreterare, Parlamentariska socialförsäkringsutredningen
Agneta Jöhnk – chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting
Lenita Granlund ? avtalssekreterare och 2:e vice ordf., Kommunal
Martin Linder ? 2:e vice ordf., Unionen
?sa Forsell ? välfärdsutredare, TCO
Maria Albin ? docent, avd. för arbets- och miljömedicin, Lunds universitet
Joakim Palme – professor i statsvetenskap, Uppsala universitet
Michel Normark ? chef, Analys och försäkringsvillkor, AFA Försäkring
Anders Moberg ? VD, AFA Försäkring
Moderator: Ulf M?rtensson
Tid:
1 juli 2014, kl 15.00 – 16.00
Plats:
Mellangatan 1
Seminariet är videoinspelat och kan ses här
Chef i kommunal verksamhet ? hur h?llbart är det?
Att rekrytera och beh?lla kompetenta chefer har blivit en allt viktigare fr?ga för Sveriges kommuner. Omsättningen är stor och m?nga upplever det som sv?rt att hitta lämpliga chefskandidater, detta f?r konsekvenser för b?de kvalitet och stabilitet i verksamheten.
Det har forskats mycket kring personalomsättning i privat sektor, men det har inte funnits alls lika mycket kunskap om den offentliga sektorn. Seminariet tar sitt avstamp i forskningsprojektet “Chefsrörlighet och chefsh?llbarhet i kommunala förvaltningar”, som har finansierats av AFA Försäkring.
Professor Annika Härenstam och forskare Linda Corin vid Göteborgs universitet redogör för vilka faktorer som p?verkar rörligheten och h?llbarheten för chefer i kommunala förvaltningar. Hur kvinnors och mäns karriärmönster och organisatoriska förutsättningar skiljer sig ?t samt inte minst – vad är viktigast för att göra ett chefsjobb attraktivt i alla typer av kommunala verksamheter?
Medverkande:
Annika Härenstam ? professor vid Göteborgs universitet och projektledare för projektet Chefsrörlighet och chefsh?llbarhet i kommunala förvaltningar
Linda Corin – forskare och förest?ndare för Centrum för Global Human Resource Management vid Göteborgs universitet
Christina Pettersson – ombudsman, OFR
Caroline Olsson – sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting
Susanna Stymne Airey – chef FoU-avdelningen, AFA Försäkring
Moderator: Ulf M?rtensson
Tid:
1 juli 2014, kl 13.30 – 14.30
Plats:
Mellangatan 1
Seminariet är videoinspelat och kan ses här
Mer information:
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-939577, [email protected]
Camilla Arvenberg, pressassistent, AFA Försäkring, 0708-149830, [email protected]
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. V?ra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av v?r verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Related posts

Top