GWS: Övertecknad emission inför planerad listning p? First North

Den 11 september 2014 avslutades teckningstiden i GWS Production AB:s (?GWS?) listningsemission av units, best?ende av aktier och teckningsoptioner (TO 1). Det var ett stort intresse för emissionen som blev övertecknad. Genom emissionen nyemitteras 2 780 000 aktier och 2 780 000 teckningsoptioner. GWS tillförs därmed initialt cirka 20 miljoner SEK och cirka 290 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut till tecknarna idag den 16 september 2014.
?Jag vill passa p? att hälsa alla nya aktieägare välkomna. Det är mycket glädjande att vi nu kan arbeta vidare med v?ra strategier för att expandera internationellt?, säger Andreas Rodman, VD, GWS Production AB.
Planerad listning p? First North
Första handelsdag för aktier och teckningsoptioner p? First North är beräknad till den 15 oktober 2014.
Antal aktier och aktiekapital
När emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i GWS att uppg? till 9 603 740 aktier och aktiekapitalet kommer att uppg? till 768 299,20 SEK. Härutöver finns 2 780 000 utest?ende teckningsoptioner av serie TO 1 samt ytterligare 16 500 teckningsoptioner (TO 0).
Villkor för teckningsoptioner (TO 1) i sammandrag
Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 7,20 ? 10,80 SEK per aktie. Teckningskursen uppg?r (inom intervallet) till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt First Norths officiella kursstatistik under den period p? 20 handelsdagar som slutar tv? bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 18 november ? 9 december 2015. Sista dag för handel med teckningsoptioner beräknas till den 4 december 2015.
Finansiell r?dgivare och Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är finansiell r?dgivare och Certified Adviser till bolaget i samband med emissionen och den planerade listningen p? First North.
För fr?gor om emissionen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: [email protected]
För ytterligare information kontakta VD Andreas Rodman, 0708 – 101316 eller [email protected]

GWS grundades 2009 efter erfarenheter fr?n en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai. Bolaget tillhandah?ller en mobilbaserad, personlig säkerhetstjänst för att skydda resenärer genom att i realtid sp?ra och ge information om katastrofer och andra hot som kan p?verka resenären ? ?Global Warning System?. Global Warning System best?r av olika tjänster som levereras genom resenärens mobiltelefon.

Bifogade filer

Related posts

Top