SE

Guide till EU:s utsläppshandel ? fakta, fördelar och förslag p? reformer

EU:s utsläppshandelssystem täcker nästan hälften av EU:s koldioxidutsläpp, motsvarande fem procent av världens samlade utsläpp. Men systemet behöver vässas för att fungera som det är tänkt. I en ny rapport beskriver forskare fr?n IVL och Fores grundtanken och ekonomin bakom handelssystemet och listar möjliga reformalternativ.
EU:s utsläppshandelssystem EU ETS startade 2005 och var d? det första internationella handelssystemet för koldioxidutsläpp i världen. Idag används det i 31 länder och omfattar 13 500 anläggningar inom industri och energiproduktion.
? Med tanke p? att nästan hälften av de europeiska koldioxidutsläppen regleras av handelssystemet och att det har en daglig inverkan p? tusentals europeiska industrier, skulle man kunna tro att systemet st?r i centrum för klimatdebatten runt om i Europa. Men s? är inte fallet. I stället har debatten varit begränsad till en grupp forskare, beslutsfattare och lobbyister, säger Lars Zetterberg, forskare p? IVL Svenska Miljöinstitutet.
Daniel Engström Stensson fr?n Fores, medförfattare till rapporten, menar att det är först?eligt att det är s?. EU ETS är fyllt med tekniska detaljer vilket gör det sv?rt att först?. Systemet har ocks? varit förem?l för ständiga förändringar.
Med rapporten ?Europe?s choice ? Facts and function of the EU emissions trading system? vill forskarna ge en mer lättöversk?dlig bild av handelssystemet. Rapporten är skriven för beslutsfattare, journalister och allmänhet som vill engagera sig i debatten om EU: s klimatpolitiska verktyg.
? Vi försöker beskriva själva grundtanken och ekonomin bakom utsläppshandelssystemet och dess centrala funktioner p? ett sätt som är tillgängligt för en bredare publik. Rapporten ger ocks? en kort historik och en internationell översikt av utvecklingen av handeln med utsläppsrätter runt världen, säger Daniel Engström Stensson.
Debatten just nu handlar om det l?ga priset p? utsläppsrätter. Om inget görs riskerar systemet att bli irrelevant vilket kan leda till att medlemsstaterna överger utsläppshandeln och istället inför nationella styrmedel, enligt rapportförfattarna. För att f? handelssystemet att driva fram klimatsmarta investeringar krävs omfattande reformer.
? Det viktigaste just nu att f? upp priset p? utsläppsrätter. Det kan göras genom att makulera ett stort antal utsläppsrätter, alternativt placera dem i en reserv för framtida användning. En annan möjlighet är att som Kalifornien införa ett prisgolv för att garantera ett minimipris p? utsläppsrätterna, säger Lars Zetterberg.
EU ETS kan vara ett bra instrument, menar han, men det m?ste vässas för att fungera som det var tänkt.
? Det positiva är att EU änd? har visat att utsläppshandeln i sig fungerar; det köps och säljs utsläppsrätter p? en gemensam marknad. Det är en framg?ng att det finns ett pris p? koldioxid i 31 länder.
Läs rapporten här.
För mer information kontakta:
Lars Zetterberg, [email protected], tel.08- 598 56 357
Daniel Engström Stensson, [email protected], tel. 0730-88 53 63

IVL Svenska Miljöinstitutet är Sveriges äldsta miljöforskningsinstitut. Med över 190 medarbetare och ett brett internationellt kontaktnät kan vi lösa komplexa miljöproblem och ta fram morgondagens miljölösningar.

Similar Posts