Bank

Greit ? etterlate mindre arv

6 av 10 nordmenn mener det er greit at foreldre tar opp seniorl?n mot ? pantesette deler av boligen sin. L?neproduktet Litt Extra kan v?re en god m?te ? forvalte boligformuen p? for mange eldre, samtidig som det gir mer ?konomisk frihet i pensjonisttilv?relsen.
61 prosent av den norske befolkning synes det er greit at foreldre tar opp l?n mot ? pantsette deler av boligen sin. Det viser en unders?kelse Opinion Perduco har gjennomf?rt for KLP. Det er flest personer p? ?stlandet og S?rlandet som synes dette er uproblematisk.
L?neproduktet Litt Extra er en l?neavtale som frigj?r en del av sparekapitalen du har bundet i boligen, samtidig som du er sikret ? kunne bo i boligen resten av livet. Det var p? grunn av denne tryggheten at KLP valgte ? tilby Litt Extra til personer fylt 60 ?r over hele landet.
– Vi mener dette l?neproduktet kan v?re en god m?te ? forvalte boligformuen p? for mange eldre, samtidig som det gir mer ?konomisk frihet i pensjonisttilv?relsen, sier Leif Magne Andersen, administrerende direkt?r i KLP Banken.
– Vi opplever stor interesse for seniorl?net Litt Extra. V?re informasjonsm?ter har v?rt veldig godt bes?kt og siden lansering i 2007 har vi l?nt ut ca 650 millioner kroner.
Unders?kelsen avdekker ogs? at de som er under 30 ?r i mindre grad enn andre aldersgrupper synes det er greit ? ta opp seniorl?n mot ? pantsette deler av boligen. Videre er det de med h?y utdannelse og h?y inntekt i st?rst grad mener det er greit med redusert arv.
Unders?kelsen bygger p? et representativt utvalg p? 1900 personer i den norske befolkningen.
Fakta Seniorl?net Litt Extra
Produktet er rettet mot personer over 60 ?r som har opparbeidet formue i egen bolig.
Med Litt Extra kan du:
? F? utbetalt et st?rre engangsbel?p, m?nedlige utbetalinger eller en kombinasjon
? L?ne uten ? betale renter eller avdrag s? lenge du bor i boligen
? L?ne med pant i egen bolig samt ha livsvarig rett til ? bo i boligen
? F? skattefradrag for p?l?pte, ikke-betalte renter
? Beholde eierskapet til boligen og f? glede av verdistigningen i boligmarkedet
? N?r som helst avslutte l?neforholdet
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 376 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Anton Sport   #Katharina Andresen   #NM   #Om Ferd Ferd