SE

Gratis r?dgivning om det mesta som gäller bolagsfr?gor

2014-05-16 13:54 Ennova Sverige har fortsatt hög arbetsglädje och placerar sig tillsammans med Norge och Danmark p? topp 10 i Ennovas ?rliga globala undersökning om arbetsglädje (EEI)*. Men f? medarbetare vill göra karriär. Det är ett tecken i tiden, men kan ocks? förklaras av brister i svenskt ledarskap.

Sverige har fortsatt hög arbetsglädje och placerar sig tillsammans med Norge och Danmark p? topp 10 i Ennovas ?rliga globala undersökning om arbetsglädje (EEI)*. Men f? medarbetare vill göra karriär. Det är ett tecken i tiden, men kan ocks? förklaras av brister i svenskt ledarskap.
EEI-undersökningen visar tydligt att medarbetare i Sverige och i v?ra grannländer inte värderar karriären högt. Endast 26 procent av medarbetarna har ambitionen att avancera fr?n sin nuvarande position, i Norge är motsvarande siffra 25 procent och i Danmark 19 procent. Medarbetarnas primära drivkrafter är verksamhetens övergripande värderingar och den mening arbetet skapar. Det handlar främst om arbetsuppgifterna och utvecklingen av den egna kompetensen.
– V?r undersökning visar att arbetsglädje drivs av faktorer som fokuserar p? individen, dvs. att man har ett intressant arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Uppskattning av andra via karriär och pengar verkar ha mindre betydelse för oss idag, säger Agneta Saxeby, konsult p? Ennova.
Arbetsglädjen hänger ihop med ledarskapet. Ennova mäter ledarskapskvalitet i form av tillit, riktning, prestation och feedback. En tredjedel av alla medarbetare säger sig ha en chef som inte klarar av att balansera dessa dimensioner i sitt ledarskap. Det beror till stor del p? att cheferna själva inte f?r den ledarskapsutveckling som de behöver. Chefer p? lägsta niv?n f?r exempelvis ofta en basal ledarskapsutveckling, som att lära sig hur utvecklingssamtal genomförs och hur kollektivavtal fungerar.
– Att förbättra det svenska ledarskapet är avgörande för att vi inte ska förlora produktivitet, talanger, arbetsglädje och i förlängningen även kunder, säger Agneta Saxeby.
EEI-undersökningen visar ocks? att l?gkonjunkturen har resulterat i ett internt fokus i svenska företag, som inte balanseras av ett tillväxt- och kundfokus. Att jobba för mycket med interna processer och inte med de kunder som faktiskt köper produkterna eller tjänsterna är en riskfylld strategi. Liksom en brist i ledarskapskvalitet, finns här även en risk att Sverige förlorar i produktivitet. Ennovas slutsats är att HR bör ha ett utifr?n-och-in-perspektiv och sätta kunden mer i centrum. P? s? vis blir HR ett stöd till affären och företagets framtida tillväxt.

A to już wiesz?  Bli en bedre leder

*EEI är en representativ undersökning om medarbetarnas arbetsglädje som omfattar 32 000 medarbetare i 28 länder. Det är femtonde ?ret i rad som Ennova genomför undersökningen. I Sverige har 6 100 svar samlats in.
Ennova är en konsultverksamhet som har arbetat professionellt med utveckling och utförande av medarbetar- och kundundersökningar ?t en l?ng rad av skandinaviska företag i över 25 ?r. Företaget har kontor i Stockholm, Köpenhamn, ?rhus och Oslo.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy