Granular AB (publ): Del?rsrapport för koncernen, 1 april – 30 juni, 2014

Del?rsrapport för koncernen Granular AB (publ) 1 april – 30 juni, 2014
Ny order om 20 ton ekologiskt producerad bladr?vara – Granular nu världsledande inom detta segment.

Nettoomsättningen ökade med 73% drivet av bladförsäljning.

Väsentliga händelser efter periodens slut:
Handpenning erlagd för mark i Paraguay – första steget mot byggnation av ett eget raffinaderi för lokalt odlad stevia.

Nyemission om 16,7 mkr slutförd. Handelstart den 13 augusti p? Alternativa aktiemarknaden.

April – juni, 2014
Nettoomsättningen uppgick till 920 tkr (533 tkr)
Rörelseresultatet uppgick till -3 755 tkr (-4 085 tkr)
Periodens resultat uppgick till -3 939 tkr (-4 342 tkr)
Vinst per aktie uppgick till -0,38 kr (-0,46 kr)

Del?rsrapporten i sin helhet i bifogad pdf.

Fr?gor med anledning av denna kvartalsrapport riktas till:
Verkställande direkör Sophia Horn af Rantzien, [email protected]
Finansdirektör Joakim Wendt, [email protected]

Granular AB (publ) är ett svenskt företag grundat 2003, som producerar och säljer blad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin.
Bolaget samarbetar med sm?jordbrukare i Paraguay och har p? s? sätt kontroll över hela leveranskedjan. Företaget strävar efter att tillhandah?lla en b?de socialt och miljömässigt h?llbar produkt som kan bidra till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfylla kvalitets- och säkerhetskraven fr?n den Europeiska livsmedelsindustrin.
Vi hjälper v?ra kunder att ta fram attraktiva, välsmakande och hälsosammare stevia-sötade konsumentprodukter.
Bifogade filer

Related posts

Top