SE

Gotland har landets rikaste ?fattigpensionärer? ? stora skillnader i pensionsutfallet i olika regioner

Pensionsutfallet skiljer sig stort mellan landets regioner visar en ny undersökning* fr?n Folksam. Stockholmarna har högst pension i landet, gotlänningarna lägst. Samtidigt har pensionärerna i Stockholm och p? Gotland de största privata förmögenheterna.
Folksams undersökning baseras p? en särskild registerbearbetning som Statistiska centralbyr?n (SCB) har gjort. I undersökningen jämförs pensionsutfallet för 74 828 personer födda ?r 1946 och som tog ut hel allmän ?lderspension ?r 2011.
De största skillnaderna i pensionsutfall finns i Stockholm och p? Gotland. Den genomsnittliga pensionen i huvudstaden är 20 812 kronor/m?nad. Gotlänningarna har lägst pension i landet med 16 873 kronor/m?nad.
Men Sveriges rikaste pensionärer bor ocks? i Stockholm och p? Gotland. Folksams undersökning visar att deras medianförmögenhet uppg?r till drygt 1 miljon kronor. Minst förmögenhet har pensionärerna i Västerbotten, som har tillg?ngar p? knappt en halv miljon kronor.
? Vi lägger ner ett stort engagemang p? att hjälpa v?ra kunder trygga sin pension och därför vill vi synliggöra hur pensionsutfallet utvecklas. Vi kan se att det är stora regionala skillnader, men det är ocks? tydligt att den totala pensionsniv?n har minskat i samtliga län och regioner, säger H?kan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam.
Vid en jämförelse av pensionsniv?n för ?rskullarna 1944 och 1946 som gick i pension vid 65 ?rs ?lder visar det sig att pensionsfallet har varit kraftigast i Västerbotten och Norrbotten. I b?da länen har pensionsniv?n minskat med drygt sju procentenheter.
Stor skillnad i pensionsutfall mellan könen Det skiljer ocks? stort i pensionsutfall mellan könen. Pensionsgapet mellan kvinnor och män är störst i Västmanland och Halland där kvinnor bara har 70 procent av männens pension. Mest jämställda är pensionerna p? Gotland och i Jämtland där kvinnors andel av männens pension är drygt 80 procent.
Stockholmskvinnorna har högst pension bland samtliga kvinnor i landet, men deras pension är änd? lägre än den genomsnittliga pensionen för män i samtliga län och regioner. I Blekinge har kvinnorna den lägsta pensionen i landet, 14 715 kronor/m?nad.
* Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner ?r 2014? bygger p? en särskild registerbearbetning som Statistiska centralbyr?n (SCB) gjort p? uppdrag av Folksam. Se bilaga för tabeller över alla län och rapporten i sin helhet.
För ytterligare information:
H?kan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, telefon 0708-31 53 62
Lotta Örtnäs, pressekreterare Folksam, telefon 0708-31 67 66
Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. V?r vision är att människor ska känna sig trygga i en h?llbar värld. Läs mer p? www.folksam.se

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #ICF