SE

Göteborgs kontorsmarknad mot nya rekord – Den nordiska kontorsfastighetsmarknaden granskas i ny rapport

a8

GÖTEBORG, 3 september 2014 ? Trycket p? Göteborgs kontorsmarknad ökade kraftigt under ?rets första halva och rekordtrenden h?ller i sig. Det framkommer av rapporten Nordic City Report som offentliggörs idag. Bakom den omfattande redogörelsen st?r den globala fastighetsr?dgivaren JLL.
Andelen lediga kontorsfastigheter fortsätter att sjunka i Göteborg. I mitten av sommaren noterades att 6,1 procent av best?ndet är vakant vilket är den lägsta siffran p? elva ?r. P? delmarknaderna ?Central Business District? (CBD, dit omr?den som Nordstan räknas) och Övriga innerstaden (G?rda, Heden m. fl.) är trycket ännu högre. Endast 3,5% respektive 3,4% av best?ndet är där vakant, siffror som rör sig i rekordterritorium.
Totalt 24 800 kvadratmeter kontorsyta äntrade marknaden under perioden och hela 96% var redan p? förhand bokat av hyresgäster. Efterfr?gan p? centralt belägna kontor är hög och det är framför allt nyproduktion som attraherar hyresgästerna.
Hyresniv?erna har under det första halv?ret inte rört sig i större utsträckning. Dyrast är tidigare nämnda CBD med en snittkostnad p? 2 600 kronor per kvm följt av Norra Älvstranden (2100 kr per kvm) och Övriga innerstaden p? 2 050 kronor per kvadratmeter kontor. Tack vare att efterfr?gan p? kontorsfastigheter ökar och tillg?ngen fortsatt begränsad prognostiserar JLL att hyrorna inom den närmaste framtiden ökar i Göteborg.
Det är inte bara vakansgraden och hyresniv?erna som uppvisar rekordniv?er. Under ?rets andra kvartal noterades en nyuthyrningsvolym som uppgick till drygt 59 000 kvadratmeter. Sedan JLL började mätningarna ?r 2000 har en s?dan aktivitet p? hyresmarknaden aldrig uppmätts. Rekordniv?er uppmäts ocks? vad gäller transaktioner. Under det första halv?ret har det omsatts fastigheter för drygt 8 miljarder vilket nästan motsvarar hel?rsvolymen för rekord?ren 2007 och 2008.
Gustav Lundkvist, Analytiker JLL Sverige: ?Den positiva trenden i Göteborg h?ller helt klart i sig och ännu finns inga indikationer p? en vändning.?
Den svenska kontorsmarknaden i siffror (2014 H1)
? Stockholm: Vakanserna i CBD (Central Business District) ligger p? 3,6%
? Göteborg: Vakanserna i CBD är 3,5%
? Malmö: Vakanserna i CBD är 6,6 %
För att ta del av rapporten i helhet, kontakta:
Mona Örjansdotter Johansson, Marknadschef JLL
Tel: 08-407 36 10
E-mail: [email protected]

A to już wiesz?  European Business Awards har utsett Key Solutions till en av Europas bästa arbetsplatser 2014/2015!

JLL erbjuder kvalificerad r?dgivning med inriktning p? fastighetstjänster. Med 52 700 medarbetare i 1 000 städer i 75 länder tillgodoser vi lokala, regionala och globala fastighetsbehov hos v?ra kunder. Utifr?n v?ra kunders förväntningar och marknadsförutsättningar tillsätter vi team av experter som med insikt och fram?tblick, p?litlig analys och relevant marknadskunskap levererar integrerade tjänster. Vi attraherar och utvecklar de bästa och mest m?ngfaterade medarbetarna i v?r bransch och utmanar dem att utveckla l?ngsiktiga relationer med kunderna som bygger p? kvalitet, samarbete och förtroende.
I Sverige har bolaget kontor i Stockholm och Göteborg och erbjuder kvalificerad r?dgivning inom transaktioner, uthyrning, hyresgästrepresentation, detaljhandelsutveckling, analys och värdering. För mer information, se www.jllsweden.se

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy