SE

Göteborgare skäms mest i landet över sin privatekonomi

Egna l?n och skulder st?r högt upp p? listan över sk?ningars mest tabubelagda ämnen. Varannan skäms över sin privatekonomi och var tredje m?r d?ligt över den. Mer än hälften tror att social press är en vanlig orsak till att m?nga konsumerar p? l?nade pengar. Det visar en undersökning inneh?llande bland annat 160 sk?ningar, utförd av SSI p? uppdrag av Advisa den 4-7 april. P? grund av denna utspridda ekonomiska ohälsa anlitar Advisa Sveriges första Sparterapeut vars uppgift är att sprida ett sundare förh?llningssätt till den egna ekonomin.
Svenskar l?nar för att spendera som aldrig förr, och enligt SCB har den totala mängden konsumtionsl?n ökat fr?n 161 till 266 miljarder senaste 12 ?ren. Samtidigt uppger s? m?nga som 54 procent att de n?gon g?ng har skämts över sin egen ekonomi. Med andra ord finns det en anledning att 28 procent av sk?ningar anser att privatekonomi är ett av v?r tids mest tabubelagda. Dessutom m?r 37 procent ocks? d?ligt över den egna privatekonomin.
– Mest oroar sig sk?ningar över pensionen, oförutsedda kostnader och skulder. I v?r dagliga kontakt med kunder märker vi att ?ngest ofta släpper när man först först?r sin situation och sedan ocks? f?r möjlighet att förbättra den. Därför bestämde vi oss för att försöka inspirera svenskar till att ta tag i sin privatekonomi och p? s? sätt ocks? m? bättre, säger Philip Berman, sakkunnig p? Advisa.

Advisa anlitar Karin Nordlander som Sveriges första Sparterapeut
I undersökningen uppgav nästan var tredje sk?ning (28 procent) att de skulle vara lyckligare om de inte hade n?gra konsumtionsl?n. Trots att nästan hälften av sk?ningar (48 procent) uppger att de har eller har haft konsumtionsl?n säger 23 procent att de drabbats av sämre självförtroende p? grund av sina l?n. För att hjälpa människor att m? bättre gällande den egna ekonomin anlitar Advisa terapeuten Karin Nordlander som Sveriges första Sparterapeut. M?let är att hjälpa människor att finna motivation till att ta tag i sin privatekonomi och därmed f? en bättre vardag.

– M?nga upplever ett obehag inför att ta tag i sin privatekonomi. Man känner att man har bristande kunskap, eller s? känns problemet övermäktigt, och d? är det lockande att fly fr?n det. Som tur är krävs inte s? stora beteendeförändringar för att enkelt förbättra sin situation och m? bättre. Det kan till exempel kännas lättare om man bara tar en liten del i taget. Genom att successivt f? koll p? sin ekonomi har man mycket att vinna ? b?de rent finansiellt och i form av välm?ende, säger Karin Nordlander, Sparterapeut p? Advisa.

Social press sätter sk?ningar i skuld
Privatekonomi är inte bara ett ?ngestfyllt ämne för m?nga, den f?r ocks? utst? mycket press fr?n omgivningen. Mer än hälften (56 procent) tror att social press att upprätth?lla status är en vanlig orsak till att m?nga konsumerar p? l?nade pengar. Dessutom säger 40 procent att de handlar för att m? bättre ? trots att de egentligen inte har r?d.

– M?nga tror att de behöver ha en viss materiell standard för vara lyckliga. D? händer det att man l?nar pengar för att köpa n?got istället för att ta tag i det verkliga problemet. Och inser man att konsumtion och lycka inte automatiskt hör ihop kan man göra klokare val. Dessutom krävs inte särskilt stora insatser för att förbättra sin l?nesituation eller sin privatekonomi. Vi m?r bäst när vi känner att vi har b?de överblick och balans i tillvaron, vilket naturligtvis gäller ekonomin ocks?, säger Karin Nordlander, sparterapeut p? Advisa.
Topp 5: det här oroar sig sk?ningar mest över i sin ekonomi
1. Pension, 34 procent
2. Oförutsedda kostnader, 34 procent
3. Skulder, 30 procent
4. Att bli arbetslös, 23 procent
5. Sparande, 20 procent

Topp 5: därför konsumerar sk?ningar p? l?nade pengar
1. Man känner en viss press att upprätth?lla status, 56 procent
2. Det är enklare att handla p? avbetalning idag än tidigare, 42 procent
3. Det är lätt att skaffa sig kreditkort idag, 41 procent
4. Man vill unna sig n?got, 26 procent
5. Det är socialt accepterat ? alla andra gör det, 16 procent

Topp 5: mest tabubelagda samtalsämnena:
1. Sex, 29 procent
2. Egna l?n och skulder, 28 procent
3. Ofrivillig barnlöshet, 18 procent
4. Hur mycket man har i lön, 18 procent
5. Döden, 16 procent
För mer information, vänligen kontakta:
Maria Selting, kommunikationsansvarig
Tel: 070-780 55 62
[email protected]
Om Sparterapeuten
Karin Nordlander är samtalsterapeut, föreläsare och författare. Med hjälp av dessa erfarenheter kommer hon i rollen som Sparterapeut p? Advisa arbeta för att sprida ett sundare förh?llningssätt till ekonomi och konsumtion i Sverige. Sparterapeuten p? Advisa kommer att kunna svara p? fr?gor som rör välbefinnande, motivation, beteenden och relationer gällande den egna ekonomin. M?let är att inspirera svenskar till att ta tag i sin privatekonomi, ändra sina konsumtionsmönster och hitta sin egen ekonomiska balans i vardagen. Karin Nordlander kommer att blogga om ekonomi och välbefinnande p? Advisas blogg www.advisa.se/blogg/sparterapeuten och skriver även p? www.karinnordlander.se.
Om Advisa
Advisa har p? kort tid blivit en av Sveriges ledande l?neförmedlare och ekonomiska r?dgivare för privatpersoner. Företaget hjälper kunder kostnadsfritt att sänka räntan p? sina l?n och krediter genom att l?ta ett flertal banker konkurrera om att erbjuda kunden lägst ränta. P? mindre än tv? ?r har Advisas r?dgivare hjälpt över 80 000 kunder att spara hundratals miljoner kronor i räntekostnader. Advisa har idag ca 100 anställda och hade under 2012 en omsättning p? 30MKr. Advisas vision är att göra det enkelt för alla att spara pengar och förbättra sin privatekonomi. www.advisa.se

Om undersökningen
Webbundersökningen utfördes den 4-7 april 2014 av SSI p? uppdrag av Advisa Totalt svarade 1064 respondenter som representerar ett tvärsnitt av svenska befolkningen i ?ldern 21-65 ?r. Även om undersökningen inte är statistiskt säkerställd p?visar den en stark trend beroende p? det stora antalet respondenter. Andelen män var 44 procent och andelen kvinnor var 56 procent. 208 respondenter bor i Stockholms län, 160 bor i Stockholms län och 173 bor i Västra Götalands län. Resterande bor utspridda i landet.

Detta är konsumtionsl?n
Alla l?n ämnade för konsumtion faller under samlingsnamnet konsumtionsl?n, t ex:
1. Privatl?n – ett bankl?n utan säkerhet. Kan användas till vad man vill, ex köp av bil, handpenning till bostaden, semesterresor och renovering i hemmet. Kan även kallas blancol?n.
2. Kreditkortsskulder – utnyttjande av kredit p? kreditkortet. Om man inte betalar fakturan innan förfallodag tillkommer höga räntor.
3. Bill?n – l?n till bil där bilen utgör säkerhet. Tas ofta hos bilhandlare, och medför generellt höga uppläggnings- och aviavgifter.
4. Avbetalning – köp p? avbetalning i t ex elektronik-, möbel- eller klädbutiker. Ofta marknadsförs dessa som räntefria, dock tillkommer vanligtvis höga uppläggnings- och aviavgifter. Det gör att den effektiva räntan p? avbetalningar oftast blir hög.
5. Medlemsl?n – ett förm?nligt privatl?n för exempelvis medlemmar i fackförbund och intresseorganisationer.
6. Sms-l?n – mindre l?n med mycket kort ?terbetalningstid (ofta n?gon m?nad eller tv?) med mycket höga räntor.
7. Toppl?n – ett l?n för att finansiera handpenning eller kontantinsats till bostaden.

Övrig statistik
? Totalt uppgav 20 procent att de inte hade koll p? sin privatekonomi. Bland kvinnor var motsvarande siffra 24 procent och bland män var siffran 15 procent.
? Män oroar sig mest över skulder (31 procent) och kvinnor oroar sig mest över pensionen (40 procent).
? Fler kvinnor (57 procent) än män (49 procent) har n?gon g?ng skämts över sin privatekonomi. ? Fler kvinnor (41 procent) än män (29 procent) m?r d?ligt över sin privatekonomi.
? I Stockholms län (35 procent) och i Västra Götalands län (44 procent) oroar man sig mest över skulder. I Sk?ne län är det största orosmomentet pensionen (34 procent).
? I Stockholms län bor flest som uppger att de handlar för att m? bättre (47 procent). Motsvarande siffra i Sk?ne län är 40 procent.
? Mest konsumtionsl?n har göteborgarna (57 procent). I Sk?ne län är siffran 48 procent.
Advisa har p? kort tid blivit en av Sveriges ledande l?neförmedlare och r?dgivare för privatpersoner. Företaget hjälper kunder kostnadsfritt att sänka räntan p? sina l?n och krediter genom att l?ta ett flertal banker konkurrera om att erbjuda kunden lägst ränta. P? mindre än tv? ?r har Advisas r?dgivare hjälpt över 80 000 kunder att spara hundratals miljoner kronor i räntekostnader. Advisa har idag ca 100 anställda och hade under 2012 en omsättning p? 30MKr. Advisas vision är att göra det enkelt för alla att spara pengar och förbättra sin privatekonomi. www.advisa.se

Bifogade filer

Similar Posts