Finans

Godt halv?r for KLP

KLP fortsetter den gode utviklingen inn i 2013. Selskapet kan vise til god avkastning, lave kostnader og stor tilflytting av nye kunder.
KLP har fortsatt den beste verdijusterte avkastningen og de laveste kostnadene av selskapene som konkurrerer i det offentlige tjenestepensjonsmarkedet. Verdijustert og bokf?rt avkastning i f?rste halv?r endte p? henholdsvis 2,8 og 2,2 prosent. Aksjer og eiendom er de viktigste bidragsyterne til den gode avkastningen.
– For ansatte i offentlig sektor og v?re kunder er det viktig ? vise at vi tar godt vare p? pensjonsmidlene gjennom ? levere gode resultater, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.
Andre kvartal 2013 hadde positiv aksjeavkastning de to f?rste m?nedene i kvartalet, mens den ble negativ i juni. Dette medf?rte at verdijustert avkastning i andre kvartal ble 0,6 prosent, mens bokf?rt avkastning endte p? 1,2 prosent.
Gjennom andre kvartal er det til en viss grad realisert kursreserver for ? styrke avsetninger til langt liv. Hittil i ?r er det gjort en forel?pig oppreservering p? 1 343 millioner kroner, hvorav 959 millioner kroner er gjort i andre kvartal.
– KLP leverer et solid resultat for f?rste halv?r. Fortsetter den gode utviklingen i andre halv?r vil kundefondenes bidrag til dekning av oppreserveringsbehovet som f?lger av at folk lever lenger, kunne ferdigstilles. Det vil v?re en stor fordel for v?re kunder, sier Sverre Thornes.
Ny markedssituasjon
Det har skjedd store endringer i markedet for forsikrede ordninger for offentlig tjenestepensjon. To konkurrenter har annonsert at de over en periode p? tre ?r vil trekke seg ut. Dette vil med stor sannsynlighet gi KLP betydelig tilflytting over de neste ?rene. KLPs viktigste markedsutfordrer fremover vil v?re kundenes mulighet til ? etablere egen pensjonskasse. I dette markedet er det flere tilbydere av administrative tjenester.
– Det vil v?re avgj?rende for KLPs fremtidige suksess at vi fortsetter ? levere god avkastning, lave kostnader og god service. P? den m?ten vil KLPs kunder sikres den beste verdiskaping, sier Thornes.
Meget god soliditet
KLP har fortsatt en meget god soliditet og er godt rustet til ? m?te svingninger i finansmarkedene. KLP har ved utgangen av kvartalet en total soliditetskapital p? 47,0 milliarder kroner som tilsvarer 17,2 prosent av forsikringsfond med rentegaranti. Selskapets soliditet er ogs? sterk i forhold til myndighetenes krav.
KLP-konsernet hadde ved utgangen av f?rste halv?r en forvaltningskapital p? 376 milliarder kroner. Av dette utgj?r livselskapets forvaltningskapital 298,3 milliarder kroner.
KLP viser for ?vrig til selskapets kvartalsrapport for andre kvartal p? www.klp.no
N?kkeltall etter 2Q-2013
Bokf?rt kapitalavkastning 2,2 prosent
Verdijustert kapitalavkastning 2,8 prosent
Premieinntekter (mrd kr) 14,6
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (mrd kr) 5,6
Forvaltningskapital KLP Konsern (mrd kr) 376
Kapitaldekning 10,1 prosent
Solvensmargin 8,2 prosent
For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Sverre Thornes 97 74 40 07
Konserndirekt?r ?konomi og finans Aage Schaanning 90 52 43 12
Kommunikasjonsdirekt?r Ole Jacob Frich 90 91 55 23
Direkt?r Finans Per Victor Nordan 92 03 55 00
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 376 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Verken Cato