Forsikring

Godt ?r for KLP Skadeforsikring AS

KLP Skadeforsikring AS kan vise til et historisk godt resultat for 2013. Posisjonen i kommune- og bedriftsmarkedet er styrket, og selskapet har sterk vekst i personmarkedet.
– 2013 ga oss sterk premievekst, f? store skadehendelser og det beste totalresultatet noen gang, sier administrerende direkt?r Tore Tenold i KLP Skadeforsikring.
Selskapet hadde i 2013 en netto premieinntekt p? 728 millioner kroner. Dette er en ?kning p? 69 millioner eller 10,5 prosent fra ?ret f?r.
– Det er sterk konkurranse om forsikringskundene b?de i personmarkedet og i offentlig sektor. Vi er forn?yd med ? ha f?tt mange nye kunder i 2013, og kommer til ? gj?re det vi kan for ? m?te konkurransen med fortsatt gode betingelser og h?y servicekvalitet, sier Tenold.
KLP Skadeforsikring har ?kt markedsandelen innen selskapets kjernemarked, som er kommune- og bedriftsmarkedet. Selskapet hadde ved ?rsskiftet 301 kommuner og fylkeskommuner og 2730 bedrifter som kunder. Premieveksten innen dette markedet var 19,0 millioner kroner i 2013, med et netto nysalg p? 77,7 millioner kroner.
Veksten var enda st?rre innen personmarkedet. Her oppn?dde KLP Skadeforsikring en netto premievekst p? 50,2 millioner kroner. Netto nysalg innen dette markedet var 60,9 millioner kroner i 2013.
78 prosent av personmarkedskundene er medlemmer i KLPs pensjonsordning.
– Vi er sv?rt glad for at s? mange av de ansatte hos KLPs eiere har oppdaget v?re gode forsikringer etter at vi startet med dette i 2008. Vi kan tilby lave priser p? bil-, bygning-, innbo- og andre privatforsikringer fordi ansatte i offentlig sektor tar godt vare p? verdiene sine, sier Tenold.
KLP Skadeforsikring kan for tredje ?r p? rad vise til best kundetilfredshet blant norske bedriftskunder i EPSI-unders?kelsen, og b?de kundene i offentlig sektor og i personmarkedet gir KLP h?y sk?r i en nylig gjennomf?rt uavhengig kundetilfredshetsunders?kelse (KTI).
Det generelle skadebildet i 2013 var positivt, med fallende skadetall innen de fleste bransjene. I 2013 ble det innrapportert syv st?rre eiendomsskader med skadebel?p over 5 millioner kroner. Disse skadene ga et samlet skadebel?p p? 57,6 millioner kroner.
Totalresultatet for 2013 er p? 223 millioner kroner, mens resultatet f?r skatt ble 190 millioner kroner. Bokf?rt avkastning til eier, som i praksis er morselskapet KLP, er p? 22,8 prosent. Finansavkastningen for 2013 er p? 6,5 prosent.

For mer informasjon, kontakt:
Tore Tenold, adm. dir. KLP Skadeforsikring AS
Tlf. 91 54 83 33 eller e-post: [email protected]
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 375 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #Danica Pensjon   #Danske Bank   #Pressekontakter Sigmund Clementz