SE

Gödsla rätt med satellithjälp

? SLU:s forskare skriver inte ?vinklade? rapporter p? beställning. ?sa Romsons anklagelser är b?de befängda och äreröriga, och n?got som hela forskarsamhället borde reagera mot.
Det säger rektor för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Lisa Sennerby Forsse i en kommentar till Miljöpartiets spr?krör ?sa Romsons p?st?enden i onsdagens partiledardebatt i Riksdagen om bl a den svenska vargpolitiken, att regeringen tvingat ?vissa forskare? att skriva ?vinklade? rapporter. Uttalandet upprörde vargforskarna vid SLU, däribland Olof Liberg, som betecknade uttalandet som direkt ärekränkande.
? Forskningen vid SLU bygger p? vetenskap och beprövad erfarenhet. Att regeringen beställer en forskningsrapport innebär inte att den kan diktera inneh?llet, det borde ?sa Romson veta.
? Att forskningsresultaten sedan inte överensstämmer med ?sa Romsons förväntningar är ingen ursäkt för att anklaga SLU:s forskare för oredlighet, säger Lisa Sennerby Forsse.
SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

A to już wiesz?  Bakterie gör vete t?ligare mot torka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy