Finans

Gjelden i kommunene ?ker

Gjelden i norske kommuner har ?kt betydelig p? f? ?r. Fra 2007 til 2011 ble gjeld som andel av inntekter fordoblet. Det betyr at kommunene

Gjelden i norske kommuner har ?kt betydelig p? f? ?r. Fra 2007 til 2011 ble gjeld som andel av inntekter fordoblet. Det betyr at kommunene blir stadig mer s?rbare for en rente?kning.
Fra 2007 til 2011 ble gjeld som andel av kommunenes inntekter fordoblet, fra 20 prosent til 40 prosent. En unders?kelse gjennomf?rt av NorgesBarometeret p? oppdrag for KLP, viser at denne trenden fortsetter. Her svarte tre av fire r?dmenn og ordf?rere bekreftende p? at gjelden ?ker ogs? i 2013. En av fem sier at gjelden forblir uendret, mens bare en av ti kan berolige med at gjelden blir redusert i ?r. Administrerende direkt?r i KLP Banken, Leif-Magne Andersen, er bekymret over signalene fra kommune-Norge.

– N?r en stadig st?rre del av kommune?konomien g?r til ? betjene gjeld, f?r politikerne mindre handlingsrom for ? ivareta nye behov innen eldreomsorg, skole og barnehage, sier Andersen.
I en kronikk i KLP Magasinet st?tter Per Richard Johansen, sjefs?konom i KS, denne bekymringen. Han skriver blant annet at med en eventuell bedring av den vanskelige ?konomiske situasjonen i Europa, er vi garantert at rentene etter hvert skal opp. Det vil if?lge Johansen ?ke rentekostnadene p? kommunegjelda. ?Konklusjon, framtida vil neppe gi noen lettere kommune?konomi?, skriver han.

– Det faktum at renten p? premiereserven p? 300 milliarder da ogs? vil ?ke, motvirker det negative bildet noe. Men det er helt klart at det er grunn til ? v?re oppmerksom p? denne utviklingen, sier Leif-Magne Andersen i KLP Banken.
Unders?kelsen viser ikke store variasjoner i svarene verken mellom kommuner eller mellom politikere med ulik partitilh?righet.

Kontaktpersoner:
Ole Jacob Frich, kommunikasjonsdirekt?r i KLP, tlf 909 15 523
Leif-Magne Andersen, administrerende direkt?r i KLP Banken, tlf 915 86 812.

A to już wiesz?  Giga-entrepen?r tar i bruk BIM p? byggeplassen

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 331,6 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy