Gifter p? jobbet kan öka risken för Parkinsons sjukdom

Yrkesmässig exponering för bekämpningsmedel ökar risken för Parkinsons sjukdom. Däremot finns inget stöd för att exponering för svetsrök eller elektromagnetiska fält skulle öka risken för sjukdomen, och l?g exponering för metaller och nikotin kan till och med minska risken. Det visar en kunskapssammanställning som delfinansierats av AFA Försäkring och presenterades vid ett seminarium i dag.
Parkinsons sjukdom är en relativt ovanlig men allvarlig sjukdom. 22 000 personer lever med sjukdomen i Sverige i dag. Sjukdomen har en mycket p?taglig p?verkan p? den drabbades livskvalitet. Att identifiera riskfaktorer och förebyggande insatser skulle vara värdefullt i de yrkesgrupper som är särskilt utsatta.
En genomg?ng av den tillgängliga forskningen p? omr?det visar att miljöfaktorer kan bidra till uppkomsten av Parkinsons sjukdom, ibland i samverkan med genetiska faktorer. Vissa av dessa miljöfaktorer är s?dana som anställda utsätts för p? jobbet. Översikten visar att exponering för bekämpningsmedel kan fördubbla risken för att drabbas. Grupper som arbetar med frukt och grönt löper därför större risk än andra, liksom viss maskinstationspersonal och vissa sanerare.
Kunskapssammanställningen har genomförts av tv? forskare vid Örebro universitet. Lars-Gunnar Gunnarsson är biträdande professor i neurologi, överläkare och specialist i arbets- och miljömedicin. Lennart Bodin är professor i statistik vid Örebro universitet med över trettio ?rs erfarenhet av studier kring arbetsmiljöfr?gor. Numera aktivt verksam vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet.
I sin genomg?ng av den samlade forskningen p? omr?det har de kunnat sl? fast att exponering för ett antal faktorer inte ökar risken för Parkinsons sjukdom. Det gäller bland annat svetsrök, som dock kan leda till en sjukdomsbild med liknande symptom. Ibland framförs hypotesen att exponering för metaller skulle ökar risken för Parkinsons, men forskningen visar tvärtom att exponering för l?ga halter metaller minskar risken. Forskningen visar ocks? att nikotinanvändare löper lägre risk än andra för just Parkinsons sjukdom.
? Det är möjligt att med förebyggande insatser i arbetslivet minska risken att drabbas av Parkinsons sjukdom. Det viktigaste är att sträva efter s? l?g exponering för bekämpningsmedel som möjligt. Det är särskilt viktigt att grupper som arbetar med frukt och grönt har tillg?ng till bra skyddsutrustning, säger Lars-Gunnar Gunnarsson.
Studien ing?r i en serie av systematiska kunskapssammanställningar inom arbetsmiljöomr?det som ges ut av Göteborgs universitet. Det fler?riga projektet delfinansieras av AFA Försäkring. Rapporten g?r att ladda ned här.
AFA Försäkring satsar ?rligen cirka 150 miljoner kronor p? forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador b?de inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns p? www.afaforsakring.se/forskning
Mer information:
Lars-Gunnar Gunnarsson, biträdande professor vid Örebro universitet, 019-30 33 60,
[email protected]
Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU-beredningen, 08-696 48 54, [email protected]
Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 0708-15 49 05, [email protected]

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. V?ra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av v?r verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Related posts

Top