Finans

Gabrielsenprisen 2012

23-01-2013 20:52 PwC Norge Sivil?konom Benedicte Schilbred Fasmer f?r Gabrielsenprisen 2012. Hun f?r den for sine personlige egenskaper, lange ledererfaring og krevende styrearbeid.

Sivil?konom Benedicte Schilbred Fasmer f?r Gabrielsenprisen 2012. Hun f?r den for sine personlige egenskaper, lange ledererfaring og krevende styrearbeid.
Gabrielsenprisen g?r til den norske kvinnen som utmerker seg som en s?rskilt god kandidat til ? bli styreleder i b?rsnoterte selskaper. Prisen er oppkalt etter tidligere n?ringsminister Ansgar Gabrielsen, som innf?rte kj?nnskvotering i store aksjeselskaper.
Prisen ble delt ut av Ansgar Gabrielsen under PwCs ?rlige styreseminar for kvinner, hvor over 200 deltagere fikk m?te vinneren. Prisen er et styrestipend ved Harvard Business School fra Styreinformasjon AS samt en skulptur av kunstneren Marian Heyerdahl.
– Det er b?de en stor ?re og motiverende ? motta en slik pris. Fokus p? godt styrearbeid er viktig, og slike nominasjoner et viktig bidrag i s? m?te. Jeg gleder meg spesielt til faglig p?fyll p? Harvard, noe som har st?tt p? ?nskelisten i mange ?r, sier Fasmer.
Partner i PwC og jurymedlem i Gabrielsenprisen, Eli Moe-Helgesen, sier at Fasmer har opparbeidet seg en bred styreerfaring:
– Benedicte Schilbred Fasmer har en veldig solid styreerfaring, b?de som styreleder, nestleder og styremedlem i flere styrer. Hennes kolleger i styrerommet har fortalt oss at hun viser stort engasjement, en god tiln?rming og bidrar mye. Hun har en sterk evne til ? v?re lyttende og la debatten g? rundt styrebordet. La meg ogs? legge til at hun har empati og en god kommunikasjonsevne, sier Moe-Helgesen.
Fasmer er nestleder i styret p? Oslo B?rs og sitter i styret i fire andre virksomheter samt tre valgkomiteer. Hun er i dag medlem av konsernledelsen i Argentum, med fartstid i ledelsen i b?de Rieber og S?n og Sparebanken Vest.
Jurymedlem og initiativtager til Gabrielsenprisen, Gunnar Eckbo, sier at ?rets vinner utmerker seg med sterk erfaring p? kryss av bransjer:
– Benedicte Schilbred Fasmer har over 10 ?rs ledererfaring med resultatansvar og har sterk forst?else for tunge og vanskelige beslutninger som administrasjonen i et selskap m? fatte. Hun har variert erfaring fra bank i femten ?r, variert finans og n?ringsmidler i fem ?r hver, sier han.
– Hun har god forst?else om arbeidsoppgavene til administrerende direkt?r og er en god sparringspartner n?r daglig leder sliter som mest med finansielle og organisatoriske problemer, sier Eckbo.
Vinneren plukkes ut i samarbeid med Mercuri Urval, som intervjuer flere kandidater. Av mange innkomne forslag var det til ?rets pris fem finalister:
Brita Eilertsen
Benedicte S. Fasmer
Benedicte H. Fossum
Elisabeth Krokeide
Marianne Lie
Juryen best?r av:
Gunnar Eckbo, juryleder, styreanalytiker, initiativtager
Kristine Landmark, vinner av Gabrielsenprisen 2011, styremedlem Rieber & S?n asa, Polaris Media asa
Jannik Lindb?k, tidligere styreleder Statoil og DNB
Mai-Lill Ibsen, nestleder Folketrygdfondet, styremedlem IT Fornebu Properties asa og Kebony asa
Arne Selvik, kommunikasjonsdirekt?r i AFF
Eli Moe-Helgesen, partner PwC
Om PricewaterhouseCoopers:
PwC Norge bist?r organisasjoner og enkeltpersoner med ? skape de resultatene som er viktige for hver enkelt. Vi er medlem i PwC-nettverket, som best?r av uavhengige firmaer i 158 land og om lag 180.000 medarbeidere. V?r forpliktelse overfor omverden og oss selv er ? levere tjenester av aller h?yeste kvalitet innen revisjon, regnskap, skatt/avgift og r?dgivning.

A to już wiesz?  Kj?rer uten ? vite fartsgrensen

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy