SE

G4S Sverige, snart en del av Sector Alarm

2014-08-21 12:17 G4S Konkurrensverket har godkänt Sector Alarms förvärv av G4S Sverige, som fr?n den 1 september blir en del av Sector Alarm koncernen.

Konkurrensverket har godkänt Sector Alarms förvärv av G4S Sverige, som fr?n den 1 september blir en del av Sector Alarm koncernen.
Parterna är överens om ett samg?ende där Sector Alarm köper G4S Sverige och därmed övertar bolagets hela verksamhet. Konkurrensverkets godkännande innebär att G4S verksamhet i Sverige fr?n den 1 september överg?r till Sector Alarm.
– Överg?ngen till en nordisk ägarstruktur innebär snabbare hantering, kortare beslutsvägar och en djupare först?else för förutsättningarna att bedriva v?r typ av verksamhet p? den svenska marknaden. Köpet ger oss bättre möjligheter att anpassa v?ra l?ngsiktiga strategier utefter de krav v?r hemmamarknad ställer, säger Thomas Lundin, VD G4S Sverige.
Samg?endet skapar en stark branschaktör med breda verksamhetsomr?den och ett heltäckande erbjudande med fokus p? kvalitet och kundnytta. Under en överg?ngsperiod kommer de b?da varumärkena att fortsätta verka p? den svenska marknaden, samtidigt som befintliga avtal med kunder och leverantörer inte kommer att förändras.
För mer information, kontakta
Thomas Lundin
VD G4S Sverige
010 222 20 01
[email protected]
För press- och mediefr?gor, kontakta
G4S Pressjour
010 222 29 01
[email protected]
G4S är världens största säkerhetsföretag. Vi specialiserar oss p? att utvärdera risker och att utveckla säkra lösningar inom segment där brist p? säkerhet och trygghet ses som ett strategiskt hot. G4S levererar säkerhetslösningar till s?väl myndigheter och näringsliv som till privatpersoner över hela världen. G4S är den största arbetsgivaren listad p? Londonbörsen med en sekundär listning i Köpenhamn. G4S har verksamhet i fler än 125 länder och har över 657 000 medarbetare. Som Sveriges främsta Totalleverantör av säkerhetslösningar kan vi alltid ta fram den lösning som p? bästa sätt minimerar dina risker.

A to już wiesz?  3 renodlar sina skandinaviska bolag och omstrukturerar

G4S är rikstäckande med kontor över hela landet. Vi har en organisation som är kompetent, professionell och har först?else för v?ra uppdragsgivares arbete. Vi är väl insatta i v?ra uppdrag, vilket innebär besvärsfrihet och trygghet, oavsett geografisk placering.
I Sverige är G4S det näst största säkerhetsföretaget med ca 3 600 medarbetare. För mer information om G4S, besök www.g4s.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy