SE

Funbeat lanserar unik företagstjänst för friskv?rdsutmaningar

Samhället bör naturligtvis satsa p? framg?ngsrika forskningsprojekt. Men vad är det? Välkommen till SLU den 21 maj p? en workshop om vägen till lyckad forskning.
Hur man mäter kvalitet p? forskning är en viktig fr?ga när det gäller rankning mellan universitet. Det har ocks? stor betydelse för myndigheter, forskningsr?d och stiftelser som fördelar pengar till olika forskningsprojekt. Och givetvis är det intressant för alla som bidrar till forskning via skattesedeln.
Men kvalitet är inte lätt att mäta. Är antalet publiceringar i vetenskapliga tidskrifter ett relevant m?tt p? framg?ng? Eller ska man titta p? om resultaten verkligen används?
Och när vet man om ett forskningsprojekt är lyckat? När det avslutas, efter ett ?r eller efter tio ?r?
Är det lyckat om man uppn?tt de uppsatta m?len? Är det ännu mer lyckat om man lyckats ?stadkomma n?got utanför de uppsatta ramarna?
P? workshopen ska detta diskuteras med hjälp av följande gäster:
Professor Anne-Marie Hermansson, Chalmers Tekniska Högskola
Anna Lundborg, handläggare vid Energimyndigheten
Professor Johan Schnürer, vicerektor vid SLU
Patrik Hadenius, chefredaktör p? Forskning och Framsteg
Staffan Karlsson, bibliometrisk analytiker, KTH
När: 21 maj 9.30 -16, därefter mingel till klockan 18.
Plats: Loftet, Ultuna, Uppsala
Medierna är välkommen att delta delar av eller hela dagen. Vi bjuder p? fika och snacks till minglet.
Workshopen arrangeras av programmet Salix Molecular Breeding Activities (SAMBA) vid SLU.
Mer information:
From research to practice –
characteristics of successful research programmes
Kontakt: Ann-Christin Rönnberg Wästljung, [email protected] , 018-67 33 16
SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy