SE

Frihet det bästa med pensionärslivet

Frihet det bästa med pensionärslivet
2014-07-16 09:14 AMF Frihet är den främsta ljusglimten i livet som pensionär. Av yngre vill man f? besök, bli lyssnad p? och respekterad av. Det visar svaren fr?n nästan 20 000 av AMFs pensionärer.

Frihet är den främsta ljusglimten i livet som pensionär. Av yngre vill man f? besök, bli lyssnad p? och respekterad av. Det visar svaren fr?n nästan 20 000 av AMFs pensionärer.
AMF har fr?gat kunder som är pensionärer vad som är deras ljusglimtar i livet och vad yngre generationer kan göra för att deras liv som pensionär ska bli bättre. En övervägande majoritet, nästan sju av tio, svarar att friheten är det allra bästa med pensionärslivet. Nio procent uppskattar mest att slippa stressa.
? Vi fick otroligt m?nga svar, vilket visar att dessa fr?gor verkligen engagerar. Det är glädjande att s? m?nga uppskattar att de har möjlighet att göra vad de vill, när de vill och i sin egen takt, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF.
Det finns mycket som yngre kan göra för att äldre generationer ska f? det bättre, i alla fall om pensionärerna f?r bestämma. I topp hamnar det sociala, att f? besök och umg?s med varandra (24 procent). Tv? andra vanliga svar handlar mer om hänsyn; att lyssna mer p? äldres ?sikter (21 procent) och att visa mer respekt (14 procent). Endast tre procent, vill ha mer hjälp i vardagen, med att till exempel handla, tvätta och städa och fem procent tycker att resa tillsammans med yngre skulle förbättra deras liv.
? Sällskap och goda samtal är det som pensionärer helst vill ha av yngre. Jag tror att dessa faktorer bidrar till ökad livskvalitet och mening. Tvärtemot vad man kan tro verkar den praktiska hjälpen i vardagen vara av marginell betydelse, säger Carina Blomberg.
När man själv formulerar vad man drömmer om dominerar ordet ?frisk?. Ordet ?barnbarn? är vanligt förekommande när man själv uttrycker svar p? fr?gan vad man skulle göra om man hade 1 000 kronor extra i m?naden. Se bifogade ordmoln.
Enkäten, som genomfördes i juni 2014, skickades via e-post till 90 000 av AMFs kunder som är pensionärer. Drygt 19 000 svarade, varav cirka 60 procent män och cirka 40 procent kvinnor.
Pressbilder, resultaten fr?n enkäten och ordmoln finns p? AMFs medierum: media.amf.se
För mer information, kontakta:
Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF: 070-311 74 93, [email protected]
AMF är pensionsbolaget som erbjuder enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till l?g kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 470 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper ?t cirka 3,8 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.
Bifogade filer

A to już wiesz?  Företagande p? autopilot!

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy