Frihet är det bästa ting?

För 150 ?r sedan
?uppkom näringsfriheten i Sverige. Det som hände var att skr?väsendet avskaffades, vilket medförde att vem som helst fick starta företag. Det har starkt bidragit till att Sverige blev och är ett land med m?nga och framg?ngsrika företagare.
För 60 ?r sedan
?blev det ännu lättare att starta företag. Det som hände var att G B Ihrman genom sin nystartade verksamhet erbjöd sig att registrera aktiebolag för 1 000 kr, jämfört med normalkostnaden (via advokat) 10 000 kr (vid omräkning till dagens penningvärde blir kostnaden 14 000 kr respektive 140 000 kr). Det medförde att m?nga fler valde att bli egna företagare i den trygga aktiebolagsformen. Ihrmans eget aktiebolag fick namnet Svenska Standardbolag AB och har under ?ren medverkat till starten av cirka 300 000 aktiebolag.
Idag
?är vi fortfarande det ledande företaget inom bolagsservice. Det handlar bl a om nybildande eller lagerbolag/lagerföreningar, varumärken, Internetfr?gor s?som domännamn. Nästan allt som kräver registrering hos Bolagsverket är v?r specialitet. Närliggande tjänster har vi ocks? t ex aktieägaravtal.
Gratis r?dgivning
Har du n?gon fr?ga är vi beredda att svara p? den, oavsett hur enkel eller komplicerad den är.

Falun (HK): 023 ? 79 23 00
Stockholm: 08 ? 23 41 15
Göteborg: 031 ? 17 12 25
Malmö: 040 ? 720 20

E-post: [email protected]

William Björklund
Telefon: 023-79 23 34
E-post: [email protected]

Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med s? gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandah?lla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland v?ra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Om Svenska Standardbolag AB
Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bist?tt svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. V?rt lagerbolag AB Grundstenen är v?r till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.
Svenska Standardbolag är ocks? ledande inom omr?det avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.
Utöver v?rt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Kontaktuppgifter
Besöksadress: Magasinsgatan 7 B
Adress: Box 292, 791 27 Falun
Telefon: +46 (0)23 79 23 00
Fax: +46 (0)23 288 94
E-post: [email protected]
Hemsida: www.standardbolag.se

Related posts

Top