Frigör potentialen i ett svenskt ekosystem för innovation och entreprenörskap i världsklass

Om Sverige ska klara av den ökande globala konkurrensen och säkra bra förutsättningar för välfärd s? m?ste det svenska näringslivet förnyas allt snabbare och allt fler nya innovativa tillväxtbolag växa sig starka och skapa jobb. Vi m?ste ocks? attrahera internationell kompetens och investeringar, samt forskning och företag till Sverige.
För att lyckas med det här m?ste vi frigöra och kommunicera potentialen i v?rt svenska ekosystem för innovation och entreprenörskap. Det m?ste vara i världsklass.

Den nationella branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks (SISP) lanserar nu en film där vi ställer oss fr?gan hur. Hur frigör vi potentialen och hur kan förutsättningarna förbättras för svenska tillväxtföretag? Det handlar om konkurrenskraft, jobb och välfärd – Sveriges framtid.
Se och dela filmen här >>
– Sveriges regionala innovationsmiljöer, inkubatorer och science parks, är en stor nationell resurs som skulle kunna nyttjas betydligt mer för svensk tillväxt och jobbskapande. Inkubatorer och science parks är effektiva för insatser som bidrar till förnyelse av näringslivet och i förlängningen svensk konkurrenskraft. Vi ser även potential att nyttja inkubatorer och science parks som kanal för offentlig s?ddfinansiering till nya tillväxtföretag, säger Magnus Lundin, Vd för Swedish Incubators & Science Parks (SISP).
SISP finns p? plats i Almedalen och arrangerar idag tv? seminarier med fokus p? morgondagens jobb, samt det nya nationella inkubatorprogrammet.
Morgondagens jobb skapas av innovativa företag Läs mer här >>
Det nya nationella inkubatorprogrammet Läs mer här >>
Läs allt om SISP i Almedalen här >>
Swedish Incubators & Science Parks – SISP – är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger p? kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans över 70 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt harTriple Helix-förankring. Flera medlemmar driver ocks? affärsängelnätverk och s?ddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer p?: www.sisp.se 

Related posts

Top