SE

Friends Arena blir hjärtsäker zon

I ?r hjärtsäkras Friends Arena i Solna med totalt 15 hjärtstartare. M?let är att förbättra chanserna att rädda liv om n?gon drabbas av hjärtstopp i Sveriges nationalarena, som gästas av ca 1 miljon besökare per ?r. Initiativet till hjärtsäkringen kommer fr?n Hjärt-Lungfonden i samarbete med HLR Konsulten.
När n?gon drabbas av plötsligt hjärtstopp räknas varje minut. Att f? en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder kan vara avgörande för att överleva. Varje ?r överlever endast 500 av de 10 000 svenskar som drabbas av hjärtstopp.
? Ingen ska behöva dö av plötsligt hjärtstopp. Hjärtstartare finns tillgängliga för Friends Arenas besökare och publik för att liv ska kunna räddas, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.
Friends Arena har installerat 15 hjärtstartare runtom p? strategiska platser i arenan och utbildat all personal p? driftbolaget Sweden Arena Management i hjärt-lungräddning. Installationerna har gjorts i samarbete med Hjärt-Lungfonden. Satsningen är en del av Hjärt-Lungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige.
? Besökarnas säkerhet är för oss p? Friends Arena det absolut viktigaste. Det var därför en självklarhet för oss att ing? ett samarbete med Hjärt-Lungfonden och att hjärtsäkra arenan, säger Stefan Wittberg säkerhetssamordnare för Friends Arena.
Hjärtsäkra Sverige är en kampanj som Hjärt-Lungfonden driver tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring. M?len med kampanjen, som p?g?r till och med 2015, är bland annat att dubblera antalet hjärtstartare i samhället, att utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning och att genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp.
En hjärtsäker zon innebär att:
– det finns rutiner och beredskap för att kunna hantera ett hjärtstopp och larma 112
– det finns kompetens i hjärt-lungräddning s? att hjälp omg?ende kan sättas in
– all personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den
– behandling med hjärtstartare kan ske inom tre minuter
– hjärtstartaren är registrerad i nationella hjärtstartarregistret
För mer information, kontakta gärna:
Anna Sjödin, pressansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 08-566 242 39,
[email protected]
Länkar:
– Hitta din närmaste hjärtstartare via Hjärt-Lungfondens temasida 180 sekunder
Pressbilder:
– Staffan Josephson, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
– Hjärtstartare med mera

Fakta om plötsligt hjärtstopphjärtsäker zon
500 överlever. Varje ?r drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. I cirka 5 000 fall startas n?gon form av behandling och av dem överlever 500 personer. Sedan 2010 har antalet överlevande ökat fr?n 300 till 500. Hjärt-Lungfondens m?l är att öka antalet överlevande till 1 200 inom en tio?rsperiod.
Hjärtat stannar. Plötsligt hjärtstopp är när hjärtat drabbas av elektriskt kaos som gör att det inte längre kan pumpa blod. Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar därefter att andas.
Snabb insats räddar liv. Omedelbar hjärt-lungräddning, som h?ller ig?ng blodcirkulationen, i kombination med hjärtstartare är det enda sättet att rädda liv.
Elektriska chocker. En hjärtstartare ger vid behov en elektrisk stöt för att f? hjärtat att börja sl? igen. Hjärtstartare kan användas utan förkunskaper eftersom den ger instruktioner till användaren.
Varje minut räknas. Insatser under de första tre minuterna är det bästa sättet att rädda liv. Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och f?r en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder, har 75 procents chans att överleva. Ju tidigare stöt desto större chans.
M?nga fr?getecken. ?derförfettning och ett 20-tal olika hjärtsjukdomar kan ligga bakom plötsligt hjärtstopp, men man behöver forska mer kring orsakerna och om varför vissa drabbas.
Symbol visar vägen. Den internationella symbolen för hjärtstartare ska finnas överallt där en hjärtstartare är placerad.

S? räddar du liv med hjärtstartare
1. Starta hjärtstartaren och följ dess instruktioner.
2. Ta bort kläderna fr?n personens bröstkorg.
3. Sätt fast elektroderna p? bröstet enligt bilderna.
4. Om defibrillering rekommenderas: rör inte personen och tryck p? knappen.*
5. Fortsätt med hjärt-lungräddning tills du blir avlöst eller personen visar tydliga livstecken.
* Hjärtstartaren är halvautomatisk och ger fortlöpande instruktioner. Genom att analysera hjärtats tillst?nd kan hjärtstartaren dela ut en elstöt om den känner av att det behövs.

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. V?ra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av v?r verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Beatrice Ask   #Dagens Media   #Mathias Kallio   #Talentum Sverige Alliansen