SE

Fr?n risk till frisk ? s? skapas hälsa i kommuner och landsting

Den SwedSec-licensierade fond- och försäkringsförmedlaren har ringt ett värdepappersbolag och b?de via namn samt personnummer utgett sig för att vara en kund till värdepappersbolaget.
Fond- och försäkringsförmedlaren har därmed brustit i sin tjänsteutövning. Agerandet har bl.a. berott p? att han har velat hjälpa kunden.
Disciplinnämnden meddelar fond- och försäkringsförmedlaren en varning.
Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>
För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15 eller [email protected]
SwedSecs disciplinära förfarande i korthet
Anslutna företag till SwedSec är skyldiga att anmäla licenshavares regelöverträdelser, om det finns skäl att anta att detta kan leda till disciplinp?följd. Ärendena avgörs av en disciplinnämnd och nämnden kan meddela licenshavaren disciplinp?följderna erinran, varning eller ?terkallelse av licens. Mer information om disciplinärenden och förfarandet finns att läsa här >>

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda p? värdepappers­marknaden. Detta görs genom licensiering baserat p? kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 186 företag är anslutna till SwedSec och över 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som st?r under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva p? värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Similar Posts