SE

Fortfarande männen som f?r bäst l?nevillkor

För drygt en m?nad sedan uppdaterades nästan fyra miljoner svenskars inkomstuppgifter fr?n inkomst?ret 2013 i kreditupplysningsföretaget UC:s databas. För de svenskar som ökat sin inkomst under det senaste ?ret är det ett särskilt bra tillfälle att förhandla om sina l?n. Statistik fr?n den oberoende privatl?neförmedlaren Lendo visar att det är framför allt männen, respektive ?ldersgruppen 45-49 samt l?ntagare i Gotlands län som har absolut bäst chanser att förhandla fram störst räntesänkningar.

Jämfört med 2012 blev svenskarnas samlade inkomst för 2013 totalt drygt tv? procent högre enligt kreditupplysningsföretaget UC. Mätt i ?rsinkomster g?r siffran upp fr?n 276 870 kronor till 283 241 kronor.
Lendo har i sin kunddatabas bland drygt 25 000 kunder undersökt hur räntan under 2014 skilde sig 30 dagar före UC uppdaterade sina inkomstregister och 30 dagar efter. Resultatet visar totalt 2,88 procent lägre ränta efter justeringen. Mot bakgrund av effekten förra ?ret kan m?nga räkna med ett förbättrat förhandlingsläge.
? För de som förbättrat sina inkomster kan en ökad kreditvärdighet verkligen ge anledning att se över möjligheten att förhandla fram bättre villkor p? sina l?n, säger Hanna Neidenmark, produktchef p? Lendo.
Statistiken visar att det är männen samt de kvinnor och män som tillhör ?ldersgruppen mellan 40-49 ?r som framförallt lyckas sänka sina räntor. Männen f?r i genomsnitt 1,65 procentenheter större sänkning än kvinnorna. Om man ser p? statistiken utifr?n ett länsperspektiv är det framförallt gotlänningar, värmlänningar och uppsalabor som lyckats vid förhandlingsbordet.
? Männen f?r överlag bättre villkor än kvinnorna. Det beror till stor del p? de löneskillnader vi ser mellan män och kvinnor i dagens samhälle, säger Catherine Lundahl, kommunikationsansvarig p? Lendo.
Mot bakgrund av ?rets och fjol?rets räntesänkningar efter UC:s uppdaterade inkomstregister är juli m?nad det mest lämpliga tillfället att se över l?nevillkoren för de svenskar som ökat sin inkomst.
? För de som förbättrat sina inkomster kan en ökad kreditvärdighet verkligen ge anledning att se över möjligheten att förhandla fram bättre villkor p? sina l?n, säger Hanna Neidenmark.
Statistik
?rets siffror 30 dagar före och 30 dagar efter UC:s uppdatering av inkomstuppgifter för 2014 visar även att:
? kvinnor fick 1,91 procent lägre ränta och män fick 3,56 procent lägre ränta.
? ?ldersgruppen 45-49 ?r fick störst sänkning av räntan (-4,68 procent).
? Gotland, Uppsala och Värmland är de tre län som sänkt snitträntan mest.
Ränteförändring per kön efter UC:s uppdatering av inkomstuppgifter 2014:
Ränteskillnad (%)
Man-3,56
Kvinna-1,91

De tre ?ldersgrupper som sänkte sin snittränta mest hos Lendo efter UC:s uppdatering av inkomstuppgifter 2014:
?ldersgrupp (?r)Ränteskillnad (%)
30-34-4,43%
45-49-4,68%
<25-4,24%

De tio län som sänkte sin snittränta mest hos Lendo efter UC:s uppdatering av inkomstuppgifter 2014:
LänRänteskillnad (%)
Gotlands län-21,33%
Uppsala län-13,04%
Värmlands län-8,35%
Blekinge län-7,21%
Hallands län-6,08%
Norrbottens län-5,16%
Östergötlands län-5,07%
Västra Götalands län-4,61%
Jönköpings län-4,02%
Kronobergs län-2,07%

Samtliga uppgifter baseras p? de kunder som tog ett l?n 30 dagar före UC:s uppdatering och 30 dagar efter, det vill säga 2014-05-05 och 2014-07-03. Lendos kunddatabas omfattade totalt 25 119 kunder. Antalet kunder varierar fr?n län till län och per ?ldersgrupp.
För ytterligare fr?gor eller kommentarer kring undersökningen, vänligen kontakta:
Catherine Lundahl, PR- och kommunikationsansvarig
Tel: 0725870648
E-post: [email protected]

Lendo är Sveriges ledande l?neförmedlare för privatl?n och har funnits p? den svenska marknaden sedan 2007. Genom v?r unika lösning med endast en kreditupplysning kan konsumenten söka l?n hos flera banker samtidigt och därefter själv välja vilket l?neerbjudande som passar bäst. Lendos oberoende förmedlingstjänst är för konsumenten kostnadsfri och varje m?nad hjälper vi tusentals kunder att hitta rätt l?nelösning.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Global Blues   #Karolin Forsling   #Mood Stockholm   #Roger Kylberg