SE

Forskarrapport om statligt riskkapital: Satsa mer resurser p? Almi Invest

2014-06-02 11:05 Almis mediarum Staten bör g? in i tidiga skeden tillsammans med privata finansiärer. Almi Invest är det enda exemplet inom det statliga riskkapitalet som arbetar p? ett sätt som har stöd i forskningen. Därför bör mer resurser överföras dit.

Staten bör g? in i tidiga skeden tillsammans med privata finansiärer. Almi Invest är det enda exemplet inom det statliga riskkapitalet som arbetar p? ett sätt som har stöd i forskningen. Därför bör mer resurser överföras dit.
Dessa och andra slutsatser sl?s fast i en ny rapport som presenterades p? ett seminarium p? Timbro – svenska näringslivets tankesmedja.Bakom rapporten, ?Statlig finansiering till sm?företag?? st?r Timbro och Roger Svensson, forskare p? Institutet För Näringslivsforskning, IFN.
Rapporten fokuserar p? n?gra huvudfr?gor:
1. Bör staten engagera sig i rollen som riskkapitalist?
2. I s? fall, p? vilket sätt, i vilka faser och vilka sammanhang blir det statliga riskkapitalet mest effektivt?
Enligt forskaren Roger Svensson finns det tydliga svar p? dessa fr?gor:
? Staten ska g? in i tidiga skeden, inte i sena skeden, men helst tillsammans med en privat investerare. Det bör finnas ett investeringstak p? max 10 miljoner kronor per portföljbolag för statens del. P? s? sätt styrs det statliga kapitalet dit det gör mest nytta, nämligen i tidiga faser, säger Roger Svensson och utvecklar detta resonemang vidare i sin rapport, ?Statlig finansiering till sm?företag??.
I rapporten kritiserar han ocks? hur dagens upplägg av det statliga riskkapitalet är utformat. Han anser att alltför m?nga statliga riskapital-miljarder är inl?sta i n?gra f? stora statliga fonder.
? Det är ett feltänk och det finns inget stöd i forskningslitteraturen om att detta kan skapa nya livskraftiga företag, hävdar Roger Svensson.
Almi Invest gör rätt
Han anser däremot att Almi Invest är det enda exemplet bland de statliga riskkapitalisterna som arbetar rätt sätt. Fokus p? innovativa projekt i tidiga faser har stöd i forskningen och därför bör mer resurser överföras till Almi Invest.Irapporten lyfter Roger Svensson ocks? fram andra saker som han anser hindrar framväxten av nya företag i Sverige. Bland annat är han kritisk mot den r?dande dubbelbeskattningen och reglerna för f?mansbolag (de s.k. 3:12 reglerna).
Ta del av rapporten här: http://timbro.se/samhallsekonomi/artiklar/statlig-finansiering-till-smaforetag I februari i ?r släppte Riksrevisionsverkets sin granskning av det statliga riskkapitalet. Även i den rapporten ?Statens insatser för riskkapitalförsörjning ? i senaste laget (RiR 2014:1)? konstaterades att det statliga riskkapitalet satsas i fel faser: ?Systemet för statlig riskkapitalförsörjning är sv?röversk?dligt och n?r inte de m?l som regeringen har satt upp, till exempel att satsa tidigt i företagens utveckling?, konstaterade Riksrevisionen i sin rapport.

A to już wiesz?  Peopletransition/Moretime HR etablerar sig i Göteborg

För ytterligare information kontakta:
Roger Svensson, forskare IFN, tel. + 46 70 491 01 66, [email protected]

Jan Bengtsson, VD Almi Invest, tel. +46 70 860 47 71, [email protected]
Maria Kessling, Kommunikationschef Almi Invest, tel. +46 76-880 88 10, [email protected]
Om Almi Invest
Almi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker fr?n s?ddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen best?r idag av 350 tillväxtbolag i m?nga olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy