SE

Försiktig stärkning av västsvenskt konjunkturläge

Under en galamiddag 23 april fick det franska holding bolaget Kering ta emot the Global Leadership Award in Sustainable Apparel (GLASA) för utvecklingen av ?the Environmental Profit and Loss account? (E P&L). E P&L är ett banbrytande redovisningssystem inom naturkapital som placerar ett monetärt värde p? den miljöp?verkan ett företags aktiviteter ?stadkommer genom hela försörjningskedjan. Handelsminister Ewa Björling delade ut priset till Kerings representanter p? plats.

“Kul och viktigt att ett välkänd varumärke tar det konkreta och avgörande steget att sätta prislapp p? miljöp?verkan. Det är för h?llbarhetsfr?gorna ett steg närmare högsta beslutsniv? hos företagen. Det har stor betydelse för branschen”, säger Kajsa Guterstam, Generalsekreterare ASFB
GLASA är ett h?llbarhetspris som delades ut första g?ngen under 2013. Priset fokuserar p? konfektionssektorn och belönar djärvt och modig ledarskap kring idéer eller metoder som avsevärt kan öka h?llbarhetsprestandan i klädindustrin. Priset grundades för att främja initiativ inom mode och h?llbar utveckling, samt öka medvetenheten kring h?llbarhetsfr?gor i branschen. Temat för priset 2014 är redovisning av naturligt kapital.
GLASA är ett initiativ fr?n The Sustainable Fashion Academy (SFA) och stöds av organisationer som; Antonia Ax:son Johnson-stiftelsen, Association of Swedish Fashion Brands (ASFB), och The Prince of Wales International Sustainability Unit.
?S? länge vi inte sätter monetära värden p? miljömässig och social ?verkan, kommer marknadsdynamiken fortsätta att devalvera naturen och den sociala välfärden. Men om vi använder spr?k och redskap som marknaden och de finansiella aktörerna först?r kan vi signifikant öka v?r förm?ga att visa var de riktiga värdena finns. Detta är avgörande för klädindustrin, som beroende av naturliga och mänskliga resurser för sin fortsatta framg?ng?, säger Michael Schragger, initiativtagare till GLASA och grundare av SFA.
Motivering när PUMA presenterade sitt Environmental Profit and Loss-konto för allmänheten 2011 s? satte bolaget värdering av naturkapital p? agendan för klädindustrin och lade fram en djärv och inspirerande vision för hela sektorn. Kering genomför för närvarande E P & L i sina 22 Lyx- och Sportvarumärken vilket innebär att E P & L har utvecklats till en konkret ram för och finansiellt verktyg som kommer att bli ett riktmärke för hela branschen. Juryn delar ut 2014 ?rs GLASA till Kering som erkännande av koncernens fortsatta visionära ledarskap och för deras l?ngsiktiga engagemang för att fullfölja vad de har startat.
Den r?dgivande styrelsen best?r av kända ledare inom h?llbarhet och den globala konfektionsindustrin. Den r?dgivande styrelsen agerar även som jury och utser vinnaren av priset.
GLASAs R?dgivande Styrelse
Kajsa Guterstam, Deputy General Secretary, ASFB
Carolina Sachs, General Secretary, The Ax:son Johnson Foundation for Sustainable Development
Helena Helmersson, Head of Sustainability, H&M
Anette Andersson, Investment Management, SEB
Alan AtKisson, CEO, AtKisson Group
Sanna Due-Sjöström, Chairman, Nordic Waste Group
Jonas Eder-Hansen, Vice President, Danish Fashion Institute
Jason Kibbey, Executive Director, The Sustainable Apparel Coalition
Cary Krosinsky, Executive Director, Network for Sustainable Financial Markets
Sarah Nolleth, Director, The Prince’s Accounting for Sustainability Project
Laura Partridge, The Prince’s Charities’ International Sustainability Unit
Liesl Truscott, Director Europe & Farm Engagement Textile Exchange
Pat Nie-Woo, Director, Central textiles & Chairman of the Sustainable Fashion Business Consortium (SFBC),
The Environmental Profit and Loss accountE P&L ger en full analys av ett företags avtryck i nyckelomr?den för h?llbarhet; vattenanvändning och vattenförorening, avfall, växthusgas, andra utsläpp och luftföroreningar samt utnyttjande av mark, vilket ger en tydligare först?else för relationen mellan affären och naturkapitalet. Kering och dess varumärke PUMA publicerade den första E P&L:en 2011, för Pumas räkenskaps?r 2010 och Kering driver nu igenom E P&L:er i alla sina 22 varumärkens verksamheter vilket ska vara klart till 2016.
För mer information, vänligen kontakta Carl von Wachenfeldt, Patriksson Communication, e-mail: [email protected], telefon: +46 (0)70-43 75 682

ASFB ska som oberoende organisation samla, stödja och främja den svenska modeindustrin och avancera dess affärsmässiga, kulturella och akademiska betydelse.
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy