SE

Försenad Förbifart i fyra ?r kostar 8 miljarder

Förbifart Stockholm är en ödesfr?ga för Stockholmsregionen. Vägen behövs för att avlasta Essingeleden och klara kapaciteten i trafiksystemen i en region som växer med tv? bussar varje dag. Om Förbifarten försenas i fyra ?r s? kostar det samhället minst 8 miljarder. Undersökningar visar att ?tta av tio stockholmare i regionen vill bygga Förbifarten.

– 88 procent av inv?narna i Stockholms län har röstat p? riksdagspartier som vill bygga Förbifarten. Att blunda för det är märkligt ur ett demokratiskt perspektiv.
– Stockholmarna har varken tid eller r?d att vänta p? Förbifarten. Det behövs ny kollektivtrafik och nya vägar. Om Förbifarten inte byggs kommer trafikinfarkten att förvärras. Det drabbar stockholmarna och framkomligheten för busstrafiken, säger Anna Wersäll, näringspolitisk expert vid Stockholms Handelskammare.
Om Förbifarten:

? Förbifart Stockholm behövs för den ekonomiska tillväxten. Om företagen kan attrahera personal fr?n hela regionen och leverera varor och tjänster utan att fastna i bilköer gynnas ekonomin.

? Förbifart Stockholm behövs för en växande befolkning eftersom Stockholms län de senaste 12 ?ren har växt med 303 796 inv?nare.

? Förbifart Stockholm ger bättre kollektivtrafik eftersom den skapar goda möjligheter till en bra kollektivtrafik med buss. Stockholmsregionen behöver b?de Förbifarten och utökad kollektivtrafik.

? Förbifart Stockholm binder samman norra och södra Stockholm, vilket ger de boende bättre möjligheter att bo och arbeta i de olika delregionerna.

Pressbilder p? Anna Wersäll http://www.chamber.se/cldocpart/1101.jpg

För mer information kontakta Handelskammarens kommunikationschef Andreas ?ström, 073-633 55 55.
Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. V?r verksamhet spänner fr?n det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; fr?n bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för v?ra 2 000 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är ocks? en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Annelie Nordstr   #Arash Hakimnia   #Burma Angelika Kahlos   #Feministiskt Talkshow