Förlängning av teckningstiden i Granular

Styrelsen i Granular AB (publ) har beslutat att förlänga teckningstiden för nu p?g?ende nyemission till den 30 juni 2014. Hittills har Bolaget mottagit teckningar motsvarande 11,2 Mkr. Förutom befintliga aktieägare har cirka 130 nya investerare tecknat sig i emissionen. Avräkningsnotor skickas per idag ut till dem som tecknat utan företräde.
P? grund av förlängningen av anmälningstiden kommer handeln i Granulars aktie p? Alternativa aktiemarknaden att p?börjas vid handelsperioden som infaller den 13 – 18 augusti 2014.
Erbjudandet i sammandrag:
Teckningstid: till och med 30 juni 2014
Teckningskurs: 10,00 kr/aktie
Emissionsbelopp: 15,6 Mkr
Minsta teckningspost: 1 000 aktier
Värdering före emissionen: 104,1 Mkr

För mer information kontakta:
VD, Sophia Horn af Rantzien, telefon 0708-74 73 38, e-post: [email protected]
eller
Finansdirektör, Joakim Wendt, telefon 0733-83 65 35, e-post: [email protected]

Granular AB (publ) är ett svenskt företag grundat 2003, som producerar och säljer steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin.

Related posts

Top