SE

Förfalskningar ökar när Kinas bilreservdelsmarknad dubblar sin storlek

De nästkommande fem ?ren uppskattas Kinas bilreservdelssmarknad uppn? en ?rlig tillväxt p? 20 %. Tillväxten beror främst p? ökad inhemsk efterfr?gan p? nya bilar samtidigt som andrahandsmarknaden för bilar i Kina ständigt växer. Detta medför att marknaden för förfalskade bildelar, som redan idag är världens största med ett totalt värde p? över 40 miljarder dollar kommer att växa ytterligare.
Centralregeringen i Kina har försökt att motverka förfalskningar av reservdelar genom att implementera nya immaterialrättslagar men tillämpningen och verkställandet av dessa lagar har visat sig vara bristfällig p? lokal och regional niv?. Bildelstillverkare m?ste, som ett resultat av detta, utveckla egen IP-protection för att motarbeta hotet fr?n förfalskare.
Ipsos Buiness Consulting, världsledande inom faktabaserad affärsr?dgivning, har publicerat ny forskning som belyser de risker som förfalskare utgör för Kinas snabbt expanderande bildelsmarknad.
? Samtidigt som Kinas bilflotta växer i snabb takt kommer reservdelsmarknaden utgöra en allt större källa till lönsamhet. För att garantera denna marknads h?llbarhet har det blivit topprioritet för bildelsutvecklare att skydda industrin, säger Klaus Paur, global chef för Ipsos Automotive.
Idag st?r utländska företag för en tredjedel av reservdelsmarknaden i Kina. De förväntas att befästa denna position d? utländska firmor har en strängare IP-protection samtidigt som man har större erfarenhet av fusioner och förvärv än vad de kinesiska företagen har.
Läs hela rapporten här

Om Ipsos:

Ipsos är ett globalt strategi- och analysföretag med ca 17 000 anställda och verksamhet i 90 länder. Ipsos erbjuder full service inom research och analys genom sex globala affärsomr?den: Ipsos ASI (Kommunikation och reklam), Ipsos Marketing, Ipsos Media, Ipsos Public Affairs, Ipsos Loyalty och Ipsos Observer (Datainsamling och sammanställning). Ipsos är noterat p? Parisbörsen och har huvudkontor i Paris. www.ipsos.se, www.ipsos.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Erik Bengtzboe   #Moderata Ungdomsf   #Robin Hood