SE

Företrädesemissionen slutförd, teckningsgrad 77 procent

Cefour Wine & Beverage Partihandels företrädesemission, vars teckningsperiod löpte fr?n den 5 juni ? 27 juni 2014 (förlängd fr?n den 19 juni) har tecknats till 76,72 procent. Företrädesemissionen tillför Bolaget drygt 4,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen ökar Cefour Wine & Beverage Partihandels aktiekapital med 1 444 154,66 kr till 7 083 312,74 kr.
Av de tecknade aktierna är cirka 118 miljoner aktier (cirka 82 procent) tecknade med primär företrädesrätt och cirka 26 miljoner aktier (cirka 18 procent) utan företrädesrätt. N?gra garanter finns inte för denna emission.
De aktieägare som erh?ller tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter erh?ller avräkningsnota denna vecka. P? avräkningsnotan framg?r tilldelat antal aktier samt betalningsinstruktioner.
?Med tanke p? tidpunkten för emissionen är vi väldigt nöjda att den tecknades till nästan 80 procent. Det visar att m?nga av aktieägarna har insett den stora potential som Cefour har. Nu fortsätter vi att utveckla företaget b?de i Sverige och internationellt?, säger Gert Westergren, styrelseordförande i Cefour.
Styrelsen och Cefours personal vill samtidigt passa p? att önska kunder, leverantörer, aktieägare med flera en riktigt trevlig sommar.
För ytterligare information, kontakta:
– Gert Westergren, Styrelseordförande Cefour Wine & Beverage, tel: 070-555 77 99 – Jonas Lindeborne, VD Cefour Wine & Beverage, tel: 044-781 66 56
Cefours affärsidé är att sälja och distribuera vin som tappats p? attraktiva, praktiska och drickfärdiga eng?ngsglas av ?tervinningsbar plast. Sedan produktionsstarten 2010 har Cefour utvecklat en avancerad och unik produktionsteknik, där företaget äger hela processen i tillverkningen. Detta innebär att vi själva köper in viner och r?material för tillverkning av produkterna ? och helt i egen regi ? framställer hela förpackningen samt tappar och försluter glasen.
www.cefourwine.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Stockholm Pride