SE

Företagskonkurserna ökade under juli m?nad

2014-08-05 15:15 UC AB Företagskonkurserna ökade i juli m?nad med 3 % jämfört med samma m?nad 2013. För ?rets första sju m?nader kvarst?r dock den positiva utvecklingen med minskande konkurser jämfört med förra ?ret d? minskningen var 6 %. UC:s statistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

Företagskonkurserna ökade i juli m?nad med 3 % jämfört med samma m?nad 2013. För ?rets första sju m?nader kvarst?r dock den positiva utvecklingen med minskande konkurser jämfört med förra ?ret d? minskningen var 6 %. UC:s statistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

Antalet företagskonkurser i juli m?nad ökade med 3 %. Totalt gick 471 företag i konkurs under m?naden jämfört med juli m?nad 2013 d? 457 företag gick i konkurs. Under ?rets första sju m?nader gick 4 011 företag i konkurs jämfört med samma period 2013 d? 4 266 företag gick i konkurs.

– Den svenska ekonomin m?r bättre och de senaste m?nadernas positiva trend för företag inom detaljhandeln, transportbranschen och byggbranschen fortsätter, säger UC:s marknadschef Roland Sigbladh.
– Den senaste tiden har varit tuff för den svenska exportindustrin vilket även p?verkat m?nga underleverantörer, varför kronförsvagningen nu gynnar m?nga företag positivt. Detta medför en förbättrad lönsamhet för m?nga företag, säger Roland Sigbladh.

Handeln och transportsektorn g?r starkt

M?nga av de större branscherna upplever nu konkursminskningar. Störst är minskningarna inom detaljhandeln, transportsektorn och information/kommunikation där konkurserna har minskat med 24 %, 25 % respektive 32 %. Efterfr?gan p? produkter och tjänster fr?n dessa branscher bidrar starkt till ?terhämtningen för den svenska ekonomin, men den positiva utvecklingen smittar även av sig p? exempelvis privata tjänsteföretag och byggindustrin.

? Inom detaljhandeln finns det en stark optimism vad gäller privatkonsumtionen där m?nga hush?ll har en stabil ekonomi och blir alltmer positiva i takt med att konjunkturen förbättras, säger Roland Sigbladh.

Spridd geografisk utveckling

Konkursutvecklingen i de olika länen skiljer sig dock. Företagskonkurserna i Stockholm ökade med 11 % under juli jämfört med samma m?nad föreg?ende ?r, vilken innebär att minskningen för ?rets första sju m?nader endast är -1 %. Det är framför allt konkurserna inom byggbranschen som ligger kvar p? samma relativt höga niv? som 2013, medan övriga branscher minskar. Även i Sk?ne noteras en ökning i juli med hela 30 % vilket även här beror p? m?nga konkurser inom byggbranschen samt inom restaurangbranschen.

A to już wiesz?  KVD öppnar i Ume?

Bäst utveckling under juli bland storstadsregionerna hade Västra Götaland där konkursökningen endast var 1 % för m?naden vilket innebär att det är en minskning med 11 % för ?rets första sju m?nader jämfört med föreg?ende ?r.

Den fortsatta konkursutvecklingen

– M?nga konjunktursignaler är positiva vilket bör innebära ökad ordering?ng, förbättrad lönsamhet och att allt fler företag överlever. Dock är den internationella efterfr?gan relativt svag och osäkerheten avseende relationen mellan EU och Ryssland hämmar till viss del även den europeiska industrin och skapar en osäkerhet hos m?nga företag avslutar Roland Sigbladh.

UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. Med hjälp av marknadens mest kompletta kreditupplysningar, unika analyser och effektiva lösningar kan v?ra kunder fatta säkra affärsbeslut. Dessutom erbjuder vi sälj- och marknadsfunktioner att utveckla lönsamma kundrelationer inom s?väl konsument- som företagsmarknaden. UC:s tjänster används som underlag till miljontals beslut av s?väl sm? som stora företag inom m?nga olika branscher, offentlig sektor och av privatpersoner. UC ägs av de svenska affärsbankerna och v?ra cirka 250 medarbetare finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy